Bondelagskokken gir ut kokebok

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagskokken Bodil Fjellestad Eikrem brenn for ureist mat, og meiner samarbeid med lokale mat- og drikkeprodusentar er nøkkelen til suksess.

Når ho no kjem med si eiga kokebok «Bodils spiskammers» på Selja Forlag, har ho funne inspirasjon og råvarer til oppskriftene i heimbygda Gloppen i Nordfjord. Mange av produsentane som leverer bær, frukt, kjøt og fisk til Bodils kjøkken vert presenterte i boka.

Gamle tradisjonar med moderne vri

 «Bodils spiskammers» byr på lekre rettar og menyar til kvardag og fest – med drikketips til kvar rett. Oppskriftene byggjer gjerne på gamle mattradisjonar, men har ein moderne vri.

Bodil har laga oppskrifter på forrettar, hovudrettar og dessertar som er enkle å følgje, og av råvarer alle finn på butikken.

Suksess som kjøkkensjef

Bodil Fjellestad Eikrem gjer suksess som kjøkkensjef ved Gloppen hotell, og vart kåra til bondelagskokk i 2013/2014. Ho har bakgrunn frå velrenommerte restaurantar som Lofoten fiskerestaurant i Oslo og Spisekroken i Bergen.

«Bodils spiskammers» byr og på «noko attåt». Medforfattar Ove Eide har i tillegg til å presentere leverandørane, sett på lokale mattradisjonar og historia til Gloppen hotell.

Les meir om bondelagskokken her.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere