Bondelagskokk heidra på heimebane

Av Anita Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Nyleg vart Bodil Fjellestad Eikrem vart utnemnd som ny bondelagskokk. Vel heime var det duka for markering.

Bodil Fjellestad Eikrem var ein blant 28 engasjerte kokkar som søkte om å få tittelen bondelagskokk for 2013-2014. -Når valet fall på Bodil, var  hennar samarbeid med lokale bønder, og det ho gjer i praksis avgjerande, seier juryleiar Nils T. Bjørke. -Bodil har allereie synt at ho kan lyfte opp matglede og verkeleg få fram verdien av lokalprodusert mat. Det gjer noko med stoltheita til bonden, seier Bjørke. Bjørke rosar og Gloppen Hotell som har våga å satse på dei lokalproduserte råvarene. -Det er eit stort steg å ta, men de har til dei grader lukkast, meiner Bjørke. -Dei lokale bøndene sine eigne produkt syner tydeleg att, og måltidet vert ei oppleving frå ende til anna. Vi gler oss til å samarbeide med Bodil dei neste to åra, og er allereie visse på at det skal verte eit godt samarbeid, seier Bjørke.

Vi treng fleire som Bodil

Mange er imponerte over kva den unge kokken Bodil Fjellestad Eikrem har fått til, noko som kom tydeleg til uttrykk då Bondelaget markerte utnemninga den nye medspelaren. -Vi har sett stor pris på deg og din kompetanse tidlegare. Når du no er blitt bondelagskokk gjer det oss sjølvsagt ekstra stolte, seier leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Per Hilleren. - Den siste tida har tydinga av rein og trygg mat kome i søkjelyset. Vi ønskjer å produsere dei gode råvarene, seier Hilleren. Han meiner vi treng fleire som Bodil som kan bane veg og få fokus på kvalitet og "det gode måltid". -Eit måltid tilbereidd og presentert slik som vi ser døme på her, kan vere med å gjere forbrukaren meir medviten og påverke val av produkt, påpeiker Hilleren.

Stoltheit og glede for norsk mat

Bodil Fjellestad Eikrem uttrykte stor glede over den nye tittelen hennar. -Vi har allereie lagt planar, og eg gler meg til samarbeidet med Bondelaget, smiler ho. Bondelagskokken skal bidra til å skape stoltheit og glede for norsk mat frå bonden via kokk til forbrukarane, noko den unge kokken gjer på ein framifrå måte.

Leiar i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, og leiar i Sogn og Fjordane Bondelag, Per Hilleren, var blant dei mange som ville gratulere Bodil Fjellestad Eikrem med tittelen som Bondelagskokk 2013-2014

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere