Bondelagets leiar Nils T. Bjørke tek ikkje attval

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nestleiarane Kristian Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til attval til styret i Norges Bondelag.

Nils T. Bjørke har gjeve valnemda melding om at han ikkje tek attval på årsmøtet i juni.

 - Familien har lenge teke eit stort ansvar for drifta på garden heime på Voss. Det er en totalvurdering som gjer at eg endar på eit nei, seier Nils T. Bjørke.

 Bjørke  har vore seks år i forhandlingsutvalet og fem år som leiar.

 - Det vert godt å få meir tid på garden som bonde, seier Bjørke.

Men Bjørke seier at no er det fult trøkk på dei mange oppgåvene framover, ikkje minst årets jordbruksoppgjer.

 - Norges Bondelag er ein solid organisasjon med mange dyktige tillitsvalde og tilsette. Det  at vi dreg godt i lag er  avgjerande for at vi oppnår resultat for den norske bonden, seier Bjørke.

 Kristin Ianssen og Brita Skallerud tek attval.

Styremedlemmer på val for to år

 Tre andre styremedlemmer står også på val. Det er Synne Vahl Rogn, Bjørn Gimming og Gustav Grøholt. Vahl Rogn har gjeve beskjed om at ho gjer seg i styret etter to perioder.

 Ordfører og varaordfører

Både ordførar og varaordførar samt varamedlemmer tek attval.

 Valnemnda skal ha si innstilling klar i løpet av mai.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere