Bondelagets leiar Nils T. Bjørke tek ikkje attval

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Nestleiarane Kristian Ianssen og Brita Skallerud har sagt ja til attval til styret i Norges Bondelag.

Nils T. Bjørke har gjeve valnemda melding om at han ikkje tek attval på årsmøtet i juni.

 - Familien har lenge teke eit stort ansvar for drifta på garden heime på Voss. Det er en totalvurdering som gjer at eg endar på eit nei, seier Nils T. Bjørke.

 Bjørke  har vore seks år i forhandlingsutvalet og fem år som leiar.

 - Det vert godt å få meir tid på garden som bonde, seier Bjørke.

Men Bjørke seier at no er det fult trøkk på dei mange oppgåvene framover, ikkje minst årets jordbruksoppgjer.

 - Norges Bondelag er ein solid organisasjon med mange dyktige tillitsvalde og tilsette. Det  at vi dreg godt i lag er  avgjerande for at vi oppnår resultat for den norske bonden, seier Bjørke.

 Kristin Ianssen og Brita Skallerud tek attval.

Styremedlemmer på val for to år

 Tre andre styremedlemmer står også på val. Det er Synne Vahl Rogn, Bjørn Gimming og Gustav Grøholt. Vahl Rogn har gjeve beskjed om at ho gjer seg i styret etter to perioder.

 Ordfører og varaordfører

Både ordførar og varaordførar samt varamedlemmer tek attval.

 Valnemnda skal ha si innstilling klar i løpet av mai.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere