Fylkeslederne i Norges Bondelag er svært lite fornøyd med tilbudet staten har lagt fram i årets jordbruksforhandlinger. Her er pekere til uttalelsene fra fylkeslederne:

Bondelagets temasider jordbruksavtalen