Illustrasjonsfoto: Guro Bjørnstad.I et vedtak i styret i Norges Bondelag, tar Bondelaget signalene fra Tine om behovet for økt melkeproduksjon til etterretning. Vedtaket innebærer at Bondelaget går inn for å endre kvoteforskriften, slik at også de produsenter som begrenses av kvotetakene på henholdsvis 400.000/750.000 liter melk kan ta del i en midlertidig produksjonsøkning.

Nylig ba Tine om at disponibel kvote blir økt med ytterligere tre prosent. Bakgrunnen er at Tine trenger 30 millioner liter melk for å dekke opp økt etterspørsel etter fløte på tre millioner liter. Dette skal drøftes på et møte med Landbruks- og matdepartementet.