Prisene på en av matproduksjonens mest kritiske varer har fortsatt å stige kraftig etter høstens tilleggsforhandlinger. Siden 1. desember har gjødselprisene steget med over 500 millioner kroner. Bondelaget og Småbrukarlaget ba 28. januar om et møte med landbruks- og matministeren.

– Jeg har ikke opplevd en liknende kostnadsutvikling som dette, og usikkerheten om gjødselprisene framover er stor. Vi trenger målretta tiltak for de som ikke har kjøpt gjødsel ennå, for å sikre at bøndene tør produsere mat på tross av den høye gjødselprisen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Landbruks- og matministeren, som selv har kalt situasjonen for en kostnadstsunami, ønsker på sin side å innhente mer kunnskap om situasjonen, før hun vil fremme noen eventuelle forslag. Gimming minner om at vekstsesongen er rett rundt hjørnet. 

– Det haster å finne løsninger for å unngå redusert matproduksjon denne sesongen. Usikkerheten for mange er stor, sier Gimming som også påpeker at verken i jordbruksoppgjøret eller i tilleggsforhandlinger vil det være mulig med så målretta løsninger mot de produsentene det gjelder.

Stortinget ber regjeringa sikre matproduksjonen

Stortinget har i innstillinga om strømordningen bedt regjeringa om å følge situasjonen nøye og løpende, og om nødvendig fremme tiltak for å sikre at kostnadene ikke svekker landbrukets evne til å anskaffe nødvendige innsatsfaktorer i forbindelse med vekstsesongen.

– Stortinget er tydelig på at regjeringa må å følge opp før våronna. Vi har tidligere funnet effektive og målretta løsninger med denne regjeringa i løpet av kort tid, som strømpakka og tidlig utbetaling av kompensasjon for den ekstraordinære kostnadsveksten. Det må være mulig å finne dette her også, mener Gimming.

Som Stortinget også slår fast er det helt avgjørende for Norges matsikkerhet, beredskap, kulturlandskap og utvikling i distriktene at man sikrer matproduksjonen på kort og lang sikt.

Funnet gode løsninger med denne regjeringa

Bondelaget har jobbet for å sikre trygghet og forutsigbarhet i den ekstraordinære kostnadssituasjonen i landbruket. Regjeringa har også sagt tydelig at prisøkningene uansett vil bli kompensert i det kommende jordbruksoppgjøret.

– Det er helt nødvendig før vi kan snakke om å tette inntektsgapet. Det har vi fått klare lovnader om, avslutter Bjørn Gimming.