- Jeg vil gratulere Bollestad med jobben som statsråd for Norges viktigste næring. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med henne og KrF om videreutvikling av norsk matproduksjon, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Bartnes viser til at Bollestad og regjeringen har et stort ansvar å forvalte. I tillegg til å produsere rein og trygg mat, bidrar mangfoldet i landbruket til bosetting og sysselsetting i nesten alle landets kommuner, og skaper verdier for 140 milliarder hvert år.

- Vi forventer at Bollestad er sitt ansvar bevisst. Vårt inntrykk er at vi nå får en Landbruks og matminister med et genuint engasjement for landbruket. Hun har tidligere stått opp for landbruket i Stortinget og er også nestleder i et parti som har omtalt seg selv som «landbruksgarantister», sier Bartnes.

Kan finne løsninger sammen

Regjeringsplattformen blir styrende for den jobben som Bollestad nå skal gjøre i Landbruks- og matdepartementet. Plattformen sikrer at de viktigste prinsippene som norsk landbrukspolitikk er bygget på mot nye angrep fra den blå regjeringen. Et velfungerende importvern, jordbruksavtaleinstituttet, markedsregulering og en eiendomspolitikk som sikrer en selveiende bonde skal ligge fast.

- Det er bra. Vi har likevel sagt at vi savner en klar ambisjon på næringas vegne i plattformen. Vi er en av landets største fornybare næringer, og sammen med den nye statsråden tror vi at vi kan finne løsninger som gjør landbruket til en viktig del av framtidas grønne næringsliv, avslutter Bartnes.