Bondelaget tar klimautfordringene på alvor

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget vil jobbe aktivt for å redusere utslipp av klimagasser samtidig som landbruket er en del av løsningen.

-Selvforsyningen av mat skal økes, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas, heter det i "Klimastrategi for Norges Bondelag" som styret i Bondelaget har vedtatt. - Økt utnyttelse av jordbruksarealene i Norge skal være et klimavennlig bidrag for å øke den globale matsikkerheten, heter det.

Hovedmålsettingen for Bondelaget klimaarbeid bygger videre på at:

  • Norsk landbruk skal utnytte fordelene i endringene i klima kan gi norsk landbruk og kompensere for ulempene gjennom økt kunnskapsgenerering, satsing på praktisk rådgiving, samt utvikling av infrastruktur og økonomiske rammevilkår som tar høyde for økt usikkerhet, svingninger og endringer i være- og dyrkingsforhold.
  • Gjennom økt resirkulering av næringsstoffer, bruk av fornybare energikilder og alternativer til fossil energi skal norsk landbruks avhengighet av eksterne, ikke-fornybare innsatsfaktorer reduseres.

Norges Bondelags klimastrategi skal være dynamisk og i takt med øvrige prosesser i landbruket og samfunnet, understreker Bondelagsstyret.

Strategien peker blant annet på at utviklingen stiller landbruket overfor nye utfordringer og problemer i form av:

  • lengre vekstsesong - fordel eller ulempe
  • vann i drift - mer erosjon og økt dreneringsbehov,
  • økende smittepress - plantevern og sjukdomsbekjempelse på dyr,
  • økte krav til reduserte utslipp av skadelige gasser.

Klimastrategien skal følges opp gjennom oppbygging av kunnskap i hele organisasjonen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Svein Guldal.

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere