Bondelaget støtter Rema-Reitan

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder, Nils T Bjørke, mener Konkurransetilsynet må ta tak i omstridt avtale mellom Norgesgruppen og Ica.

Nils T. Bjørke skeptisk til ny dagligvareavtale.

Avtalen, som ble kjent i dag, gir Norgesgruppen kontroll over 60 prosent av Icas distribusjon. I tillegg overtar de Icas forhandlinger og innkjøp.

Til Aftenposten.no kaller Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan avtalen for en «utrolig dårlig deal for norske forbrukere».

Norgesgruppen eier blant annet kjedene Spar, Kiwi, Meny og Joker. Med den nye avtalen vil de ha en forhandlingsmakt på over 50 prosent når de skal bli enige med store leverandører som blant annet Gilde og Stabburet. Konkurransetilsynet har sagt at de er bekymret for at dette vil føre til høyere priser og dårligere utvalg av matvarer. Også landbruksministeren er skeptisk til avtalen.    

I likhet med Rema-Reitan mener lederen i Norges Bondelag, Nils T Bjørke, at Konkurransetilsynet må ta tak i saken.

- Vi merker oss at konkurransedirektør Christine Meyer har utrykt bekymring over at Norgesgruppen tar over innkjøp og distribusjon for konkurrenten ICA. Men her holder det ikke med bekymringer. Dette er en viktig syretest om Konkurransetilsynet bryr seg tilstrekkelig om maktforhold i dagligvareleddet, sier Bjørke. 

Norges Bondelag mener denne saken viser at utviklingen Matkjedeutvalget dokumenterte i forhold til uheldig maktkonsentrasjon, akselererer i negativ retning.

- En slik maktkonsentrasjon vil gå på bekostning av pris og mangfold. Vi er enige med Ole Robert Reitan at dette vil ramme forbruker, men det vil og ramme bønder og matprodusenter. Her er bønder og forbruker i samme båt. Det blir færre som bestemmer hva forbruker skal spise og hva bonden skal dyrke, sier Nils T Bjørke.

 Av: Ole Marius Sandmo

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere