For kort tid siden fikk et titalls svineprodusenter kjennskap til at det er begått innbrudd på gården deres av aktivister. NRK meldte til bøndene at det er filmet og tatt bilder, og at NRK har til hensikt å bruke i dette materialet i nyhetsinnslag og nyhetsartikler. Overskriften på dette er status i svinenæringen to år etter Brennpunkt-filmen «Griseindustiens hemmeligheter».

24 av bøndene som har hatt innbrudd, leverer nå en felles anmeldelse til Riksadvokaten. Norges Bondelag støtter anmeldelsen, sammen med Norsvin, Fatland og Nortura.

Lars Petter Bartnes. Vi støtter anmeldelsen. Innbrudd som metode for å få tak i opplysninger er ulovlig og det er straffbart. Det er en omfattende sak, og det er en prinsipiell sak som det er viktig blir behandlet i rettssystemet av hensyn til de berørte bøndene og næringa som helhet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

Anmeldelsen er sendt Riksadvokaten, fordi omfanget og den organiserte kriminaliteten tilsier en sentralisert, samordnet etterforskning.

– Jeg må slå fast at alle dyr skal behandles bra og få godt stell

– Jeg må slå fast at alle dyr skal behandles bra og få godt stell. Dårlig behandling av dyr er uakseptabelt, det er helt grunnleggende, sier Lars Petter Bartnes. 

Vi er kritisk til innbrudd som metode fordi det er straffbart, og fordi det blir umulig å ettergå materialet og hvordan det er kommet til. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med at regelverket blir overholdt. Er det mistanke om alvorlige saker er det politiet som er rett instans, påpeker Bartnes.  

Må skille metode og innhold

– Materialet viser brudd på regelverket, og slik skal det ikke være. Dyra skal behandles godt, og regelverket skal følges, slår Bartnes fast. 

Uavhengig av hva bildene viser, er Bartnes kritisk til innbrudd som metode. Metoden utsetter dyrene for stress, smitterisiko og fare for sykdommer. 

– Metoden gjør det svært vanskelig, om mulig, å ha en konstruktiv debatt om dyrevelferd. Landbruket er ei åpen næring, og vi ønsker folk velkomnen til å se oss i kortene. Innbrudd er derimot ingen god start for dialog, sier Bartnes.