Bondelaget sier ja til det store strømkuttet

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag sier ja til dugnaden for å kutte strømregninger og spare miljøet for unødig energibruk

Det er Oslo Smart City som inviterer næringslivet til en dugnad for lavere strømregninger. «Det store strømkuttet» setter fokus på at energieffektivisering er et viktig og enkelt grep som sparer virksomheter for høye strømregninger og miljøet for unødig energibruk. Aksjonen har fått bred støtte fra regjeringen og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, deltok på lanseringen av aksjonen.

Virksomhetene som gir sin støtte til aksjonen skriver under på at de synes energieffektivisering er en god idé. De skriver under på at de ønsker å spare penger på en lavere strømregning - og miljøet for unødig energibruk. De sier ja til det store strømkuttet.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere