Illustrasjonsfoto: Arild Kristiansen.Det sier advokat Alfred Schøyen i Bondelagets avdeling for regnskap og juridisk service. Bondelaget får i disse dager inn samarbeidsavtaler med takstfolk og firmaer i alle fylker, og målet er å samle ei passende stor gruppe som Bondelaget kan henvise medlemmene til.

-Takstmannsgruppa kan du sammenlikne med opplegget vi har for samarbeidsadvokater, sier Schøyen. Taktsmannsgruppa blir å finne på Bondelagets nettsider.

Gruppa som skriver under samarbeidsavtalen med Bondelaget forplikter seg til å sette av tid til et årlig todagers kurs i Bondelagsregi der det vil bli benyttet interne og eksterne forelesere for å bygge og og vedlikeholde kompetanse på taksering av landbrukseiendommer. Det første kurset skal avvikles på Hurdal hotell og kurssenter i dagene 20. og 21. september i år.