Bærekraftbegrepet omfatter også økonomisk bærekraft og må gjelde også for første ledd i verdikjeden for mat. Bondeopprøret, bruddet i jordbruksforhandlingene og stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i juni har synliggjort frustrasjonen over at inntektsgapet mellom matprodusenter og øvrige grupper er betydelig.

Norges Bondelag utfordrer politiske partier på hvordan gapet kan tettes i neste stortingsperiode, se debatten direkte her kl 14.30 tirsdag 17. august. 

Medvirkende:
Bjørn Gimming, Norges Bondelag
Jørund Kvaale Hansen, bonde, Bygland Bondelag
Victor Normann, Samfunnsøkonom
Irene Halvorsen, Sjefsredaktør, Nationen - leder debatten
Widar Skogan, Statssekretær (Krf), Landbruks- og Matdepartementet
Geir Pollestad, Stortingsrepresentant (Sp), Leder i Næringskomiteen
Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant og nestleder (SV), Næringskomiteen
Margunn Ebbesen, Stortingsrepresentant (H), Næringskomiteen
Dag Terje Andersen, Stortingsrepresentant (Ap) og tidligere landbruksminister
Sigrid Hjørnegård, Generalsekretær, Norges Bondelag