Sammenbruddet på serverhotellet er bondelaget.no og fylkessidene "leier seg inn", skjedde sist lørdag. Sammenbruddet medførte blant annet (som følge av periodisk backup) at bilder for perioden 1.-10.august må lastes opp og legge sinn på nytt. Derfor var det heller ingen aktivitet på sidene i går, mandag 13. august. Det har blitt jobbet kontinuerlig med å få rettet opp feilene, men fortsatt kan det ta noe tid før alle sidene får sitt normale uttrykk, igjen. Vi beklager, men lover samtidig å komme sterkre tilbake!.