Bondelaget møtte regjeringspartiene

Av Martin Jacob Kristoffersen,
  • Tips en venn om denne siden

Torsdag var Norges Bondelag i samtale med de tre regjeringspartiene. Der redegjorde Bondelaget for matsituasjonen i Norge.


Arbeiderpartiets næringspolitiske fraksjon, (f.v.) Thomas Strandberg, Siri Holland, Lise Kristoffersen, Else May Botten, Tor Bremer, Arne L. Haugen og leder av Stortingets næringspolitiske komite, Terje Aasland, sammen med Norges Bondelag.

Torsdag møtte Norges Bondelag Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å snakke om norsk landbruk.

Regjeringen har som mål at matproduksjonen skal holde tritt med veksten i folketallet. Fra 1990 har folketallet økt med 8,5 prosent, altså 750.000, mens matproduksjonen har økt med 1,5 prosent.

Importvarer redder oss
- Det økte matbehovet er i stedet dekket opp med import. Det må større politisk vilje og handlekraft til å satse på landbruk, konstaterte Nils T. Bjørke.

Fra 1995 til 2011 har importen på mat fra EU økt fra 8,5 milliarder til 27,1 milliarder. I dag importerer vi rundt halvparten av maten vi spiser, mens 68 prosent av Norges samlede import av matvarer kommer nå fra EU. Vi importerer syv ganger mer enn vi eksporterer av jordbruksvarer.

- Spor av heste- og eselkjøtt i storfeprodukter i Europa tydeliggjør fordelene med kortreist mat. Når kjøttet går gjennom veldig mange ledd i flere land før de ender opp som ferdig produkt, åpner dette for flere muligheter for dem som vil utnytte forbrukerne, sa Bjørke.

Leder av Norges Bondelag, Nils T. Bjørke (t.h.) forklarer Senterpartiets næringspolitiske fraksjon at landbruket havner i en investeringsskvis mellom oljenæringen og byggenæringen.

- På vei inn i et todelt næringsliv
Norsk matproduksjon sysselsetter i dag rundt  90.000 mennesker spredt over hele landet, både på gårder og i næringsmiddelindustrien. Hver 10. bedrift i Norge er en landbruksbedrift.

- I dag er vi i stor grad på vei mot et todelt næringsliv, noe finansminister Per Kleppe advarte om allerede på 70-tallet, sa Bjørke, og pekte på at av investeringer i industrien på 226 milliarder kroner i 2012 gikk over 80 prosent til oljerelatert industri.

- I tillegg kommer en betydelig kanalisering av kapital til bo- og eiendomssektoren. I denne klemma mellom oljeboomen og boligbobla har den landbaserte verdiskapningen havnet nå, sa han.

Siden 2005 er over 7500 gårdsbruk lagt ned. I dag er kun tre prosent av Norges areal dyrket mark, og det fins ikke store muligheter for å dyrke opp nytt. Dannelsen av få centimeter matjord tar flere hundre, opp til 1000 år.

Investeringslyst inn i landbruket
Ifølge tall fra Budsjettnemda som er landbrukets parallell til Teknisk Beregningsutvalg, har en vanlig norsk storfe- og melkebonde med 22 kyr en inntekt pr årsverk som er ca 150.000 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten i Norge. I tillegg skal dette dekke forretning av egenkapital.

Norges Bondelag er klar på at norske bønder må få et økonomisk resultat som skaper optimisme og begeistring.  Det må gjøres mer mer attraktivt å investere i norsk landbruk.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere