Bondelaget krever sterkere vern av matjorda

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Nedbygging av matjord

Bergen kommune vedtok nylig å bygge ned 1000 dekar matjord. – Når en kommune kan vedta nedbygging av matjord tilsvarende 140 fotballbaner med et pennestrøk er noe riv ruskende galt, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag. Nå krever organisasjonen at regjeringen styrker vernet av matjorda.

Utbygging av Liland-området i Bergen føyer seg inn i rekken av saker hvor kommuner vedtar å bygge boliger eller næringsbygg på matjord. I Norge kan kun 3 prosent av fastlandet brukes til å dyrke mat. Derfor har Stortinget satt som mål at det innen 2020 maksimalt skal forsvinne 4.000 dekar dyrka jord hvert år.

- Matjorda vi bygger ned får vi aldri tilbake. Jeg er derfor overrasket over hvor passive regjeringen er i oppfølgingen av Stortingets mål. Når en kommune vedtar nedbygging av 1000 dekar matjord, går ikke alarmen i regjeringskvartalet da, spør Haugen.

Bondelaget sender i dag brev til landbruks- og matminister Jon Georg Dale hvor de krever en gjennomgang av virkemidlene for å sikre vern av matjorda og vurdering av behovet for egen «verneparagraf» for matjorda. I tillegg krever Bondelaget at det etableres et bedre matjordbudsjett som gir en indikator på om Stortingets mål vil nås. På den måten må myndighetene jevnlig vurdere behov for nye tiltak.

- Stortingets mål er ikke veiledende, det skal nås. I dag utarbeides en oversikt som viser hvor mye jord som er bygget ned hvert år, men det eksisterer ikke en samlet oversikt over hva som er planlagt nedbygd. Da blir det umulig å vite hvordan man ligger an for å nå Stortingets mål, sier Haugen.

Matjord under press over hele landet

Det pågår for tiden mange saker hvor bevaring av matjord står i konflikt med kommuners ønske om flere boliger og næringsbygg. Noen eksempler:

  • Bergen kommunestyre vedtok nylig å omdisponere 1000 dekar matjord, hvorav 360 dekar er dyrka mark, til bolig- og næringsformål.
  • I Levanger har kommunen søkt om å få omdisponere 260 dekar dyrka mark til bolig- og næringsformål.
  • I Råde ønsker Bane Nor å legge togtrasè over gårdstunet til flere grunneiere.
  • I Orkdal har Norsk Kylling fått gjennomslag for å bygge nytt slakteri på matjord.

- Den beste matjorda i Norge ligger rundt byene, og det vil komme flere konfliktsaker framover. Derfor trenger vi sterkere virkemidler for å ta vare på norsk matjord, avslutter Haugen.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere