Fra 1. februar satte dagligvarekjedene opp prisene på en rekke varer, også på matvarer. Det har skapt en stor debatt om årsakene til prisveksten og hvem som sitter igjen med fortjenesten.

– Vi trenger mer åpenhet om hva som ligger bak prisstigningen. Vi er åpne om prisen til bonde, men deretter vet vi veldig lite. Utsalgsprisen må gjenspeile det det koster å produsere varen, sier Gimming.

Bjørn Gimming ble også sitert av NTB (Norsk Telegrambyrå) i en sak som ble gjengitt flere steder, blant annet i E24. Les saken HER

Hvem sitter igjen med fortjenesten?

Norske landbruksprodukter er blant varene i butikken som har økt pris. Dette skyldes delvis økte kostnader knyttet til produksjon, men forklarer ikke prishoppet i butikkene. Gimming sier han har full forståelse for at det skjer både foredling og forhandlinger etter at varen blir sendt fra bonden.

– Det er kostnadsvekst i hele verdikjeden, men det er vanskelig for forbruker å forstå hvorfor prisene øker så mye i butikk som nå. Er det butikken, leverandøren eller andre som sitter igjen med fortjenesten til slutt? Dette vet vi ikke noe om i dag, sier Gimming.

Vil gagne både bonde og forbruker

I Norge har vi noe som kalles målpris, som sier noe om hva bonden kan ta betalt for varene sine. Denne prisen settes i jordbruksoppgjøret på melk, enkelte frukt- og grønnsaker, potet og korn. Prisøkningen på disse varene kom allerede 1. juli 2022, og er dermed ikke bakgrunnen for dagens prisøkninger, sånn som enkelte hevder. På egg og kjøtt ble prisen til bonden satt opp med 3,50 kr/kg for storfe, gris og lam, og 1 kr/kg for egg fra 1. januar. Dette kan øke prisen noe i butikk, men forklarer ikke hele prisstigningen. Ved større åpenhet vil man kunne få en bedre oversikt hvem som sitter igjen med hva, og hvor stor andel av den faktiske fortjenesten bonden sitter igjen med. Det vil gagne både bonde og forbruker.

I Dagsavisen 01.01.2023 ble Gimming intervjuet og sa blant annet følgende:

– Det er gode grunner til at prisene går opp, men spørsmålet er hvor mye og hvorfor 10 prosent? Og jeg synes også det er merkelig at dagligvarekjedene kan si allerede før jul hvor mye prisene vil øke i februar, sa Gimming.

 

Med bakgrunn i diskusjonen som nå går, har vi lagt ut denne plaktaten på vår facebook-side med følgende tekst:

"Det er stor åpenhet om hva som er prisendringen til bonden, men deretter vet vi lite. Vi vil vite hvem som sitter igjen med pengene, og det er helt klart at det er hverken bonden eller vanlige folk.

Hør lederen i Norges Bondelag på NRK Nyheter HER