Komiteen åpner høringsmøtet kl. 1200 om "Jordbruksoppgjøret 2012 - endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m. (Prop. 122 S (2011-2012))."

Norges Bondelag er først i ilden, representert ved leder Nils T. Bjørke, generalsekretær Per Skorge og seniorrådgiver Anders Huus. Høringen vil foregå i Stortingets komitéhus i Akersgt. 18 Høringssal 1. Høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Hele programmet for høringen av jordbruksoppgjøret