Bondelaget inngår avtale i jordbruksoppgjøret

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har i dag inngått avtale med staten i jordbruksoppgjøret.

Det ble inngått jordbruksavtale mellom Norges Bondelag og staten i dag, her representert ved leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og statsråd Sylvi Listhaug.

- Vi gikk inn i dette med et ønske om å få til en avtale til det beste for bonden og norsk matproduksjon. Det har vært konstruktive forhandlinger, og på siste dag kom vi altså fram til et resultat som vi mener er akseptabelt, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Statens opprinnelige tilbud hadde en økonomisk ramme på 90 millioner kroner. I avtalen er den ramma økt til 400 millioner kroner. Med dette økes bondens inntektsmuligheter fra 6.000 kroner pr. årsverk til 13.000 kroner pr. årsverk i 2016.

- Vi er fornøyde med en forhandlingsgevinst på 310 millioner kroner. Av hensyn til de mindre og mellomstore gårdsbrukene har det også vært avgjørende at det foreslåtte kuttet i overføringer på 110 millioner kroner ble reversert. I stedet økes overføringene nå med 45 millioner kroner, sier Bartnes.

Viktig melkekvoteseier

I sitt første tilbud foreslo regjeringen å redusere antallet melkekvoteregioner fra dagens 18 til mellom sju og ni. Årets jordbruksavtale sikrer en videreføring av 18 regioner.

- Dette har vært et viktig punkt for oss i forhandlingene, fordi en slik endring ville lagt til rette for en kraftig sentralisering av norsk melkeproduksjon. For oss er det viktig at det produseres melk også i distriktene. Bare slik kan vi øke produksjonen av norsk mat og utvikle landbruket over hele landet, understreker Bartnes.

Fikk ikke til alt

Bondelaget erkjenner at vi ikke fått gjennomslag på alle områder i forhandlingene.  

- Vi skulle gjerne sørget for en sterkere stimulering av de minste og mellomstore brukene, kornproduksjonen og frakttilskudd til pelsdyrfòr. Vi har kommet et stykke på vei med denne avtalen, men over tid trengs det en sterkere og bredere satsing fra regjeringens side dersom målet om økt matproduksjon på norsk jord skal kunne nås, avslutter Bondelagets leder. 

Målprisene til bonden blir slik:

Melk: 8 øre pr. liter  + 3 øre fra statens første tilbud

Gris: 70 øre pr. kg + 35 øre fra statens første tilbud

Poteter: 15 øre pr. kg + 7 øre fra statens første tilbud

Grønnsaker og frukt: Økes med 2,2 % + 0,7 % fra statens første tilbud

Mathvete: 10 øre pr. kg + 2 øre fra statens første tilbud

Foredeling av de 45 nye budsjettmillionene:

Driftstilskudd til melk og ammeku: 10 millioner kroner

Prisnedskriving av korn til kraffòr: ca. 10 millioner kroner

Husdyrtilskudd sau: 20 millioner

Resten fordeles på fraktilskudd slakt og distriktstilskudd frukt og bær.

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere