Bondelaget i møte med Tine Sundtoft

Publisert 01.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag møtte Norges Bondelag Klima- og miljøministeren Tine Sundtoft (H) for å diskutere oppfølging av Rovdyrforliket.

Norges Bondelag mener at rovdyrforliket fra Stortinget av 2011 ikke blir praktisert verken etter ordlyden eller dets intensjon. For å unngå skader på husdyr er det behov for effektive tiltak for å holde bestanden av de store rovdyrene rundt bestandsmålene avtalt i Rovdyrforliket.

Forventer betydelige tap

- Vi nærmer oss beitesesongen. Samtidig går bjørn ut av hiet, mens betydelige mengder ulv kommer over grensa fra Sverige, påpeker generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- I denne situasjonen er det viktig at det i prioriterte beiteområder tas ut rovdyr for å forhindre store tap, sier han.

På møtet ble det diskutert tiltak for å holde bestandsmålene og en del andre ting, som rett til å beskytte egen eiendom og erstatning ved tap av beiterett. Klima- og miljøministeren tok med seg innspillene.

«Praktiseringen av Naturmangfoldloven bør gjennomgås»

Bondelaget viste også til samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig folkeparti, f, Fremskrittspartiet og Høyre som sier at:

«Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås.»

Detaljene ligger i et brev sendt til ministeren som er tilgjengelig her.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere