Norges Bondelag mener at rovdyrforliket fra Stortinget av 2011 ikke blir praktisert verken etter ordlyden eller dets intensjon. For å unngå skader på husdyr er det behov for effektive tiltak for å holde bestanden av de store rovdyrene rundt bestandsmålene avtalt i Rovdyrforliket.

Forventer betydelige tap

- Vi nærmer oss beitesesongen. Samtidig går bjørn ut av hiet, mens betydelige mengder ulv kommer over grensa fra Sverige, påpeker generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

- I denne situasjonen er det viktig at det i prioriterte beiteområder tas ut rovdyr for å forhindre store tap, sier han.

På møtet ble det diskutert tiltak for å holde bestandsmålene og en del andre ting, som rett til å beskytte egen eiendom og erstatning ved tap av beiterett. Klima- og miljøministeren tok med seg innspillene.

«Praktiseringen av Naturmangfoldloven bør gjennomgås»

Bondelaget viste også til samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig folkeparti, f, Fremskrittspartiet og Høyre som sier at:

«Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås.»

Detaljene ligger i et brev sendt til ministeren som er tilgjengelig her.