Bondelaget foreslår nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.Det mener Norges Bondelag og foreslår at det blir utarbeidet en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven.

 Bakgrunnen for forslaget er  Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Kleiva-saken nylig. Her ble husdyrholder nektet erstatning for tap av husdyr  på grunn av uuaktsom opptreden fra husdyrholders side fordi vedkommende ikke flyttet besetningen fra gardens beiteområder i Elverum til beitelag i Nord-Østerdal.

 -Høyesteretts avgjørelse setter husdyrholdere ”sjakkmatt”, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. – Avgjørelsen innebærer at husdyreier ikke får erstatning for tap av husdyr når de ikke har foretatt omfattende, forebyggende tiltak – verken på egen eiendom eller utenfor egen eiendom slik myndighetene har anbefalt.

 -Avgjørelsen i Høyesterett forsterker bildet av at det er de berørte husdyrholdere og bygdesamfunn som må bære storsamfunnets ansvar og kostnader ved statens rovdyrpolitikk. Det til tross for at staten i følge Bern-konvensjonen som Norge har sluttet seg til, forplikter staten til å iverksette forebyggende tiltak som en nødvendig følge av konvensjonen, sier Bjørke.

 -Vi  foreslår derfor en ny erstatningsbestemmelse som sikrer husdyrholdere valgrett til kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblemet dersom de må oppgi husdyrhold som følge av rovdyr. Alternativt at staten erstatter alle ekstra kostnader ved fortsatt husdyrhold fullt ut, Bondelagsleder Nils T. Bjørke..

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere