Bondelaget følger klimaforhandlingene

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

COP23 i Bonn

Bjørn Gimming, 1. nestleder i Bondelaget, er tilstede under FNs årlige klimaforhandlinger. Årets forhandlinger finner sted i Bonn fra 6. til 17. november.

Under FNs klimaforhandlinger i Paris i 2015 ble det for første gang enighet om en klimaavtale som forplikter alle land til å bidra til å forhindre at den globale oppvarmingen overstiger 2 grader. Avtalen signert i Paris setter også som mål at verdens matsikkerhet må ivaretas.
 

Norges Bondelag er tilstede i Bonn for å følge siste del av årets klimaforhandlinger og møte med landbruks- og miljøorganisasjoner for å drøfte videre felles innsats.
 

- Arbeidet med klima og matsikkerhet er et felles ansvar og hele verdens befolkning avhenger av at vi lykkes, sier Gimming.
 

Bondelaget deltar i delegasjonen til World Farmers Organization som jobber for å sikre at hensynet til verdens matsikkerhet ivaretas i de pågående forhandlingene. Neste viktige milepæl i klimaforhandlingene er ikke ventet før neste års forhandlingsmøte, hvor partene skal bli enige om en «regelbok» for implementering av Parisavtalen. Årets forhandlingsmøte i Bonn vil blant annet benyttes til å få enighet om et veikart mot neste års klimaforhandlinger.
 

Dette er FNs klimaforhandlinger:

  • Hvert år siden 1995 har alle land som har signert FNs klimakonvensjon møttes for å diskutere hvordan verden kan unngå farlige klimaendringer.
  • Klimaforhandlingene skjer kontinuerlig, men med en to-ukers konferanse hvert år som høydepunktet. Der møtes først diplomater for å komme så langt som mulig før ministerne entrer banen mot slutten av forhandlingsmøtet for å avklare de vanskelige spørsmålene.
  • I FNs klimaforhandlinger skal alle land være enige i avtalen. I Paris i desember 2015 ble det enighet om en ny global klimaavtale.

Les mer om Parisavtalen
 

Bjørn Gimming og seniorrådgiver i Norges Bondelag, Ane Kismul, er tilstede under årets klimaforhandlinger i Bonn fram til 17. november.
 

Kontaktinfo
Bjørn Gimming: +47 412 75 230
Ane Kismul: +47 910 06 060

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere