Bondelaget ber om en gjennomarbeida ulvepolitikk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

- Umulig å forholde seg til et tilfeldig inngått forlik.

- Dette er en altfor stor sak til å bli avgjort på bakrommet. Nå har vi blitt lova ei politisk behandling av denne saka lenge. Dette er et være eller ikke være for deler av beitenæringa, og da må næringa bli hørt, sier styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner til nyheten om at regjeringspartiene inviterer Stortinget til et forlik i ulvepolitikken.

Norges Bondelag er bekymra for signalet om at regjeringspartiene vil avgjøre ulvepolitikken uten å kjøre saken gjennom det offisielle Stortinget. Det ble kjent fredag, og regjeringspartiene ønsker et snarlig forlik. Einar Frogner mener det er alvorlig for at næringa å gå nok en beitesesong i møte uten å vite status.

- Uakseptabelt å avgjøre på bakrommet

Einar Frogner- Rovdyrpolitikken med særlig vekt på ulvepolitikken angår så mange lokalsamfunn og så mange bønder og andre næringsaktører. Det virker på meg som at regjeringa begynner å få dårlig tid og derfor velger en enkel løsning for å få saken ut av skrivebordsskuffa. Hele næringa har venta på denne saka og det er uakseptabelt å gjøre det på denne måten, sier Frogner.

- Vi veit at dette er en betent sak, og det er det sikkert også for regjeringspartiene. Derfor må det sendes over ei sak til ei åpen demokratisk behandling i Stortinget, ikke avgjøre det på bakrommet, sier Einar Frogner.

Han frykter at man ved å avgjøre ulvepolitikken på denne måten, ikke vil greie å utforme en politikk som gjør det mulig å utnytte beiteressursene i store deler av Norge. 

- Ulvepolitikken fungerer ikke

- Vi ser at beitebruken går ned i beiteprioritert område. Ut fra tapstallene ser det ut som at rovviltpolitikken fungerer, men sannheten er at mange har slutta å sende dyra sine på beite.  I beiteprioritert område i Stange kommune i Hedmark går nå halvparten av sauene på innmarksbeite for å unngå tap. Det viser at ulvepolitikken ikke fungerer, sier han.

- Man kan tegne opp grenser på et kart og bestemme hvor vi skal ha ulv og hvor vi skal ha beitedyr. Men ulven forholder seg ikke til grenser på kartet. Vi trenger en grundig gjennomarbeida ulvepolitikk som kan lette konfliktnivået og gi beitenæringa forutsigbarhet. Det er langt viktigere enn å inngå et forlik denne uka, avslutter styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere