Kollaps på sju sauefjøsgulv kostet i 2016 et trettitalls sauer livet, og det var nært at også mennesker havnet i møkkakjellerne. Sauefjøsgulvene var av typen «Tulla» og ble produsert av Reime Agri. På vegne av våre medlemmer har Norges Bondelag vært engasjert i saken siden gulvene sviktet.

- Vi er opptatte av å sikre liv og helse for dyr og mennesker, og brukte i starten mye ressurser på å spre informasjon slik at ikke flere gulv ikke skulle kollapse, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

Gav ekstra støtte

I tiden etter 2016 har Bondelagets fokus vært å hjelpe de som opplevde av gulvet i sauefjøset sviktet eller hadde fjøsgulv i risikosonen. Vi har underveis hatt tett kontakt med  Gjensidige. Gjensidige gikk på vegne av en av sauebøndene til søksmål mot Reime Agri. I Jæren tingret ble Reime Agri dømt for grov uaktsomhet i november 2017 .

For å slippe flere runder i retten inngikk Reime Agri forlik med Gjensidige i saken i januar i år og Reime Agri stilte til disposisjon en pengesum som skulle gå til å utbedre sauegulv av typen Reime Tulla med dragere over fem meter. Gjennom avtalen ble det også stilt midler til disposisjon til utskifting av dragere, samt sikringsanker til de som måtte ha behov for det.

Astrid Solberg- Sammen med Gjensidige valgte Bondelaget å gå inn med ekstra penger til dette formålet fra et felles skadeforebyggende fond.  De av våre medlemmer som hadde fjøsgulv med dragere på mer enn fem meters lengde, fikk å søke anledning til å søke om støtte, sier Solberg.  

Beste løsning

Søknadsfristen gikk ut 1. juli i år og den totale potten ble fordelt mellom de som hadde søkt. I disse dager gjøres en utbetaling på rundt 400.000 kroner til medlemmer som har kjøpt et slikt risikogulv, i tillegg har to bønder fått tilbud om nye dragere. Dermed avsluttes også saken fra Norges Bondelags side.

- Vi mener vi har funnet fram til den best mulige løsningen innenfor det handlingsrommet som fantes, og vi er fornøyde med at vi har kunnet bistå medlemmene våre i det som har vært i en svært vanskelig situasjon, avslutter Solberg i Bondelaget.