Å gå rundt med en uro for hvordan få drifta til å gå rundt, kornet i jorda og nok fôr til dyra, kan tære på både fysisk og psykisk helse. Det er en helt naturlig reaksjon på en ekstrem situasjon. Ta grep og be om råd!

  • Kontakt regnskapsfører, bank, leverandører og andre kreditorer for mulig betalingsutsettelse og hjelp til å finne løsninger.
  • Trenger du noen å snakke med, ta kontakt med fastlegen din eller Norsk Landbruksrådgivning HMS. Sistnevnte gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS-avtale. Ta kontakt på telefon 90 20 33 17 eller send e-post til nlr@nlr.no
  • Snakk med naboen eller en bondekollega. Stikk innom eller ta en telefon til noen. Det gjør godt å prate sammen!

Råd for god bondehelse

Vi trenger alle å gjøre grep i hverdagen for å ta vare på oss selv. Som bonde har man en arbeidssituasjon og en hverdag der man ofte arbeider mye på egenhånd i et høyt tempo og med stort ansvar på egne skuldre. Da er det viktig å ha med seg noen grep som bygger styrke til å takle og håndtere krevende hverdager.

Godt Bondevett er et samarbeid om psykisk helse i landbruket. Gjennom nettstedet vil vi øke oppmerksomheten og bevisstheten omkring hva som kan være med på å gjøre en forskjell i vår hverdag som bønder.