Bondeaksjoner - helt til Sveits

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

"Opptog for økt norsk matproduksjon" har satt spor. Schweitzer Bauer omtaler aksjonen i sin siste utgave.

Brita Skallerud, Nils T. Bjørke og Berit Hundåla - også i Schweizer Bauer, foto: Per Ole RanbergDen sveitsiske bondeavisa har fått med seg at norske bønder er opprørt over tilbudet Staten la fram i årets jordbruksforhandlinger, og omtaler i klare ordelag forskjellen i hva bøndene ble tilbudt (13.000 kroner) og hva som blir andre grupper til del (17.400) i årets oppgjør. Samtidig blir den betydelige forskjellen i inntektsnivå understreket i artikkelen som siterer generalsekretær Per Skorge:

"Ich glaube, dass die Riegerung mit Stoltenberg an der Spitze undere Fähigkeit zu mobilisieren, underschätz hat", sa Skorge -på norsk- og understreket at Bondetoget i Oslo også markerte starten på et politisk maratonløp.

Artikkelen i Schweitzer Bauer er skrevet av journalist Elsbeth Schär som mange norske bønder lærte å kjenne under "Framtidsmarsjen - Bønder setter spor" - da norske bønder gikk fra Stjørdal til Geneve i Sveits.

Bondelagets temasider jordbruksavtalen

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere