Dette er Bonde-TV
Livesendt innhold filmet av bønder selv, gir et usminket og ærlig innblikk i gårdsdriften.

Bondelaget har tidligere latt fjærfe- og svinebønder overta sin Facebookside, slik at de kunne vise hvordan de og dyra har det.

Del innhold: Alt du trenger å gjøre for å delta er å publisere en livesending, et bilde eller en video på Facebook eller Instagram mandag den 23. mars, og merke med #bondeTV.

Se mer innhold: I tillegg til på bondelagets Facebook og Instagram, kan man søke på #bondeTV og se bidrag fra mange flere steder.

Etter tilbakemeldingene fra tidligere bonde-TV-sendinger med fjørfe og gris, forventer Bondelaget stor interesse for en ærlig fremstilling av norsk storfeproduksjon, filmet og delt av bøndene selv.

I tillegg til på bondelagets Facebook og Instagram, kan man søke på #bondeTV og se bidrag fra mange flere steder.

For de som ikke kjenner til storfeproduksjon, er dette en fin mulighet til å få et ærlig og usensurert innblikk i livet på gården. Vi ønsker at flere skal få kunnskap om hvordan dyra har det, og hvordan maten vi spiser blir produsert.

 Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Bondelagslederen ser ikke bort fra at den pågående koronasituasjonen, og manges økende forståelse av bøndenes rolle som produsent av maten de spiser, vil gi denne utgaven av Bonde-TV en ekstra dimensjon.

Naturen og matproduksjonen går sin gang, tross koronautbruddet. At vi produserer vår egen mat, er kanskje viktigere enn noen gang, og derfor må bøndene være enda mer skjerpet på hygiene og smittetiltak enn til vanlig. Jeg ser fram til Bonde-TV sjøl.

Lars Petter Bartnes.

Fordelt omkring i hele Norge er om lag 14.000 storfebønder, og mange av dem vil dele bilder og videoer på mandag. Bondelaget antar at mange seere vil få øye på slekt og venner fra sine lokalmiljøer denne dagen.

Usminket storfedrift med fjøsmester Gunhild

En av de som direktesender på Bondelagets Facebooks-side på mandag, er Gunhild Dangstorp, fjøsmester ved Kalnes videregående skole i Sarspborg. Kalnes er en landbruksskole som har 1450 dekar dyrka mark, melkekvote på 680 tonn, og driver med gris, sau, høner og hester i tillegg til storfe.

Vi skal ikke vise glitter eller glansbilder, men god, vanlig drift. Folk skal få se hvordan det er. Jeg vil vise at vi produserer mat på en måte som er forsvarlig både for bonden og dyra. Innslaget skal ikke klippes eller bearbeides på noen måte.

Fjøsmester Gunhild Dangstorp

Koronarutiner

På grunn av koronaviruset og bøndene sin samfunnskritiske rolle, har norske bønder har mange øyne på seg, og mye å stri med. Denne gangs Bonde-TV vil dermed gi befolkningen et innblikk i hvordan situasjonen preger driften.

- Det er utrolig viktig at matproduksjonen går sin gang, og mange vil være opptatt av drifta i lys av koronasituasjonen. Hos oss går det greit. Våre tiltak handler først og fremst om ekstra hygieneregler og svært strenge rutiner for hvem som kan komme inn i fjøset. Vi minimerer kontaktpunkter, og forsøker å bare være en og en i fjøset av gangen, forteller Gunhild.

Hun legger til at hun først og fremst er ute etter å vise hvordan normal drift ser ut, og hvordan de produserer kjøtt og melk. Jeg vil si litt om klimatiltakene våre og, som vi er stolte av. Men først og fremst er det Dagros og Ferdinand dette handler om, forteller Gunhild.

Gleder seg til å dele

- Jeg er sikker på at dette blir moro. Når de lar meg «gå på luften» uten manus eller føringer, gir Bondelaget meg tillit. Så jeg kjenner jo litt på det. Jeg har aldri sendt direkte før, men jeg regner med at det ikke blir noe problem. Jeg er stolt av det vi gjør her. Jeg gleder meg, avslutter Gunhild.

Vil du dele fra din hverdag i fjøset?

Enten de har melkeproduksjon eller kjøttfe- alt du trenger å gjøre for å delta er å publisere en livesending, et bilde eller en video på Facebook eller Instagram den 23. mars, og merke med #bondeTV.