21.juni 1913 ble Norsk Småbrukerforbund stiftet på Eidsvold Folkehøgskule. 100 år senere, på stiftelsesdagen, møtes representanter fra alle fylkeslagene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å markere 100års-jubileet på Eidsvoll rikspolitiske senter. Andre nestleder, Brita Skallerud, er Norges Bondelags representant på arrangementet.

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke er glad for samarbeidet som har vært mellom organisasjonene, og slår samtidig fast: -Nå må vi stå sammen forå sette landbruket på dagsordenen!

Hovedmarkeringen med jubileumsfest og landsmøte finner sted på Radisson Blu Hotel, Lillehammer, 23. - 25.august. 100 års jubileet er bygg opp rundt fire grunnsteiener: Ungdom og rekruttering, samvirke, lokalmat og kvinner i landbruket.