Småbrukarleder Merete Furuberg, psykolog Trond Løkling, generalsektær Tove Gundersen og Bondelagsleder Nils T. Bjørke under åpninga på Bramsrudlåven, foto: Per Ole Ranberg-For, understreket Bondelagslederen under åpninga av nettsida GodtBondevett.no, - det viktigste er å snakke sammen.

Nettsida GodtBondevett.no formidler ulike perspektiver på psykisk helse gjennom film og tekst: Fra bonden med egne erfaringer med psykisk sykdom, via fagpersoner i Råde for psykisk helse og Mattilsynet, og til bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en forskjell i hverdagen.

Styrke den psykiske helsa

-Vi må erkjenne at vi i likhet med resten av samfunnet kan også vi i landbruket bli flinkere til å bevisstgjøre oss betydningen av tiltak som styrker den psykiske helsa, understreket Nils T. Bjørke under åpninga på Bramsrudlåven i Østfold.

Medansvar for de som sliter

-Vi har et medansvar for det mennesket som sliter med et eller annet. Vi har et ansvar for å gi informasjon, skape forståelse for psykisk helse, sa psykolog Trond Løkling og viste til at mange bønder savner tilhøringhet, opplever ensomhet samtidig som de mangler et forum for å "lufte seg."

-Jeg trur, sa han, - at nettsida GodtBondevett.no kan gjøre det lettere å komme i kontakt med naboer og støtteapparat. Det er enklere å gjøre noe med et mild form for psykisk sjukdom.

Angst og sårbarhet en del av livet

-Angst og sårbarhet er en naturlig del av livet. Det berører alle, sa Tove Gundersen som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse som gjerne ville bruke Godtbondevett.no som et godt eksemepl også for andre yrkesgrupper i samfunnet.

-Sove godt og ha gode venner, var Gundersens viktigste stikkord for god psykisk helse. - Samtidig handler det om å normalisere at det er greit at du ikke har det helt topp.

Fem om dagen for god psykisk helse

Tove Gundersen lanserte sine egne "fem om dagen" for godt psykisk helse:

  • Invester i venner og familie
  • vær aktiv/opplev mestring (og det er like gjerne å gå en tur som å delta i Birken),
  • Vær oppmerksom, stopp opp i hverdagen,
  • fortsett å lære,
  • gi - se andre, vær oppmerksom.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke

Sentrale personer under åpninga., fra venstre psykolog Trond Løkling, Bondelagsleder Nils T. Bjørke, Småbrukarleder Merete Furuberg, generalsekretær Tove Gundersen, seniorrådgiver Ingrid Melkild, rådgiver Inger Johanne Sikkeland og ekspedisjonssjef Leif Forsell.