Boliger bremser bruksutbygging

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Naboer med kommunelegen på laget hindrer utbygging av bruk. Eksemplene er mange, over hele landet.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Advokat Erlend Stabell Daling i Norges Bondelag har mottatt 10-15 henvendelser fra fortvilte bondelagsmedlemmer som blir hindret utbygging av bruket sitt. Gjennomgangsmelodien er naboer som klager på utbyggingen fordi den medfører lukt, støv og "andre plager". Reglene for utbygging er slik at kommunelegen har rett til å uttale seg om utbyggingen, og med reglene for kommunal helsetjeneste som grunnlag, kan den enkelte kommunelege fremme innsigelser mot utbygging.

Definerer hva som er helseskadelig

- Etter utbygging er det også kommunelegen som definerer hva som er helseskadelig, det er kommunelegen som kan kreve retting av tiltaket for å redusere eventuelle lukt- og støvplager og kommunelegen kan sogar kreve at driften stanses, sier advokat Stabell Daling.

Står ikke i forhold

-Kommunelegens bruk av denne adgangen oppfyller slett ikke alltid de rettslige vilkårene som skal legges til grunn ved skjønnsutøvelsen, understreker han.

Bondelagets advokat Erlend Stabell Daling har sjøl vært engasjert blant annet i utbyggingen av et samdriftsfjøs der kommunelegen til slutt ble erklært inhabil. I stedet har rådmannen tatt opp tråden, alt mens samdriftsfjøset har investert over 500.000 kroner i tiltak for å gjøre ulempen for boligfeltet mindre merkbar. - Nå venter vi bare på fylkesmannens avgjørelse, før  vi eventuelt tar saken for retten, sier advokat Stabell Daling.

Pålegg om retting

- Utbygging eventuelt nyoppføring av fjøs skal skje  i henhold til plan- og bygningsloven og den enkelte kommunes byggesaksregler. Kommunelegen skal altså uttale seg på forhånd, før bygging, med utgangspunkt i regelverket om kommunale helsetjenester. Likevel hender det at kommunelegen påbyr retting av lukt osv. som ikke er verre enn det som ble påpekt før byggingen. Dette strider mot forutsetningene i regelverket og er et rettssikkerhetsproblem for grunneieren.

Skjev kamp mot overmakta

- Nærheten til boliger skaper store problemer for den enkelte bonde. Det er ingen tvil om at gardsdrifta var etablert lenge før det var snakk om utbygging av boliger i det samme nærområdet. Men, det blir fort en skjev kamp dersom det for eksempel kommer innsigelser fra kommunelegen og naboenet. En skjev kamp fordi naboene på denne måten med regelverket om kommunal helsetjeneste i handa, har resurser til å engasjere juridisk hjelp som langt overgår hvilke muligheter den enkelte bonde har, understreker advokat Erlend Stabell Daling.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere