Boliger bremser bruksutbygging

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Naboer med kommunelegen på laget hindrer utbygging av bruk. Eksemplene er mange, over hele landet.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Advokat Erlend Stabell Daling i Norges Bondelag har mottatt 10-15 henvendelser fra fortvilte bondelagsmedlemmer som blir hindret utbygging av bruket sitt. Gjennomgangsmelodien er naboer som klager på utbyggingen fordi den medfører lukt, støv og "andre plager". Reglene for utbygging er slik at kommunelegen har rett til å uttale seg om utbyggingen, og med reglene for kommunal helsetjeneste som grunnlag, kan den enkelte kommunelege fremme innsigelser mot utbygging.

Definerer hva som er helseskadelig

- Etter utbygging er det også kommunelegen som definerer hva som er helseskadelig, det er kommunelegen som kan kreve retting av tiltaket for å redusere eventuelle lukt- og støvplager og kommunelegen kan sogar kreve at driften stanses, sier advokat Stabell Daling.

Står ikke i forhold

-Kommunelegens bruk av denne adgangen oppfyller slett ikke alltid de rettslige vilkårene som skal legges til grunn ved skjønnsutøvelsen, understreker han.

Bondelagets advokat Erlend Stabell Daling har sjøl vært engasjert blant annet i utbyggingen av et samdriftsfjøs der kommunelegen til slutt ble erklært inhabil. I stedet har rådmannen tatt opp tråden, alt mens samdriftsfjøset har investert over 500.000 kroner i tiltak for å gjøre ulempen for boligfeltet mindre merkbar. - Nå venter vi bare på fylkesmannens avgjørelse, før  vi eventuelt tar saken for retten, sier advokat Stabell Daling.

Pålegg om retting

- Utbygging eventuelt nyoppføring av fjøs skal skje  i henhold til plan- og bygningsloven og den enkelte kommunes byggesaksregler. Kommunelegen skal altså uttale seg på forhånd, før bygging, med utgangspunkt i regelverket om kommunale helsetjenester. Likevel hender det at kommunelegen påbyr retting av lukt osv. som ikke er verre enn det som ble påpekt før byggingen. Dette strider mot forutsetningene i regelverket og er et rettssikkerhetsproblem for grunneieren.

Skjev kamp mot overmakta

- Nærheten til boliger skaper store problemer for den enkelte bonde. Det er ingen tvil om at gardsdrifta var etablert lenge før det var snakk om utbygging av boliger i det samme nærområdet. Men, det blir fort en skjev kamp dersom det for eksempel kommer innsigelser fra kommunelegen og naboenet. En skjev kamp fordi naboene på denne måten med regelverket om kommunal helsetjeneste i handa, har resurser til å engasjere juridisk hjelp som langt overgår hvilke muligheter den enkelte bonde har, understreker advokat Erlend Stabell Daling.

 

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere