Bodil Fjellestad Eikrem er årets Bondelagskokk

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Ny Bondelagskokk lansert i Berlin: - Kokkar må samarbeide meir med lokale bønder!

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, nyslått Bondelagskokk Bodil Fjellestad Eikrem og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på Grüne Woche i Berlin. Foto: Ragna Kronstad.

Bodil Fjellestad Eikrem blei lansert som ny Bondelagskokk 2013-2014 under opninga av den norske standen på Grüne Woche (IGW) i Berlin. Ho er klar i sine meiningar om bruken av lokale råvarer:

- Eg hadde ikkje vore der eg er i dag utan et tett samarbeid med lokale bønder.

- Eg gler meg veldig til å samarbeide enda meir med bøndene og landbruket. Samarbeidet med bøndene er ein viktig del av kvardagen min, og utan deira positive innstilling hadde eg aldri kome så langt som eg har i dag, seier den glade stipendvinnaren.

Ho oppfordrar andre kokkar om å gjera som ho, samarbeide med det lokale landbruket.
- Det gjev den beste maten.

Bodil Fjellestad Eikrem er den niande i rekka av , og mottok stipendet frå Norges Bondelag på 100.000 kroner under opninga av IGW i Berlin.

Einstemmig jury

- Bodil er ein svært god ambassadør for norske bønder og norske produkt. Ho har allereie eit nært samarbeid med dei lokale bøndene, og viser til kor viktig det er å ha ein dialog og diskusjon for å få fram dei beste produkta landet vårt har å by på. Bodil blei vald av ein einstemmig jury og Norges Bondelag ser fram til å samarbeide med henne i dei komande to åra, seier leiar Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Stipendpengane skal nyttast i eit nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusentar. Det skal også vere med på å styrkje og utvikle den norske matkulturen gjennom matglede og matstoltheit.

Denne runden var det mange som søkte om å bli Norges Bondelag sin nye bondelagskokk. Juryen fekk inn 28 søknader, noko som er det dobbelte av sist søkerunde for to år sidan.- Vi vil at stipendet skal bidra til å styrkje og utvikle den norske matkulturen gjennom matglede og mathistorie, frå bonde via kokk til forbrukar, seier Bjørke.

.Vil lage kokebok

- Eg har veldig lenge hatt lyst til å lage ei eiga kokebok med mange gode tradisjonsrike oppskrifter, med ein eigen personleg vri. Eg har eitt veldig tett samarbeid med bøndene i området, og ynskjer å ha med masse bilete og historier knytt til råvarene.

Fjellestad Eikrem legg til at ho er takksam for at Gloppen hotell har lagt til rette for ho slik at ho har fått gjennomført sitt ynskje om å satse på lokal mat.

- I dag er det ikkje stovereint for norske kokkar å ikkje ville bruke norske råvarer, meiner Harald Osa i Stiftelsen Norsk Matkultur.

 

 

 

Fakta om Bondelagskokken og Bondelaget sitt kokkestipend

Mellom tidlegare stipendvinnarar er Harald Berger, Charlotte O. Mohn, Hanne Frosta, Mikael Forselius, Inge Johnsen og Kurt Sverre Øraas.

I juryen: Juryleiar Nils T. Bjørke, leiar i Norges Bondelag, Kurt Sverre Øraas, tidlegare bondelagskokk, Harald Osa, leiar i Stiftelsen norsk matkultur, Marita Brodtkorb, lokalmatansvarleg Rica og Geir Jostein Dyngeseth, marknadsdirektør i Coop-Norge.

Om bondelagskokken 2013-2014: 

Om stipendet:

  • Vert gitt til engasjerte kokkar som brenn for norske råvarer og norsk landbruk.
  • Norges Bondelag sitt kokkestipend blir gitt for ei periode på to år, og er på 100.000 kroner. Pengane skal nyttast i nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusentar. Det skal også vere med på å styrkje og utvikle den norske matkulturen gjennom matglede og matstoltheit.
  • Stipendvinnaren vert plukka ut av ein jury der Norges Bondelag, noverende bondelagskokk, dagligvarehandelen og reiselivsnæringa er representert.
  • Mellom tidlegare stipendvinnarar er Harald Berger, Charlotte O. Mohn, Hanne Frosta, Mikael Forselius, Inge Johnsen og Kurt Sverre Øraas.

Kontaktpersoner i Bondelaget: og

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere