Blokadene oppheves

Publisert 16.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Blokadene av landets eggpakkerier oppheves i dag.

Blokaden av eggpakkeriet Jæregg på Klepp i går ble opphevet i dag tidlig. Foto: Kristin Ianssen. 

- Vi har fått synliggjort at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge, og det var målet med aksjonen. Vi opphever derfor blokaden fra kl 07.30 i dag tidlig, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. 

Egg til 17.mai

Torsdag morgen kl. 05.00 blokkerte Norges Bondelag utkjøringen av egg fra ni eggpakkerier rundt om i Norge. 

- Vi ønsker at alle skal få en god 17. maifeiring med nok egg. Vi må imidlertid si i fra når vi opplever et tilbud fra regjeringa som tar midler fra mange små og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til få store bruk i sentrale strøk. Det gir en utvikling som endrer det Norge vi kjenner. Det gir heller ikke økt matproduksjon på norske ressurser, sier Bjørke. 

- Det har vært aksjoner i alle kommuner siden vi brøt jordbruksforhandlingene, og der har bøndene møtt støtte og sympati fra folk. Mange er opptatt av å sikre et landbruk over hele landet som gir trygg, norsk kvalitetsmat, avslutter Nils T. Bjørke.

De ni eggpakkeriene hvor blokaden blir opphevet er:

  • Rias-egg, Levanger
  • Nortura Heimdal, Trondheim
  • Nilsen Hønseri, Roan
  • Toten Egg, Lena
  • Nortura, Hå
  • Jæregg, Klepp
  • Meling, Stavanger
  • Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
  • Nortura, Rakkestad

Kommentarer:

Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere