Blokaden av eggpakkeriet Jæregg på Klepp i går ble opphevet i dag tidlig. Foto: Kristin Ianssen. 

- Vi har fått synliggjort at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge, og det var målet med aksjonen. Vi opphever derfor blokaden fra kl 07.30 i dag tidlig, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag. 

Egg til 17.mai

Torsdag morgen kl. 05.00 blokkerte Norges Bondelag utkjøringen av egg fra ni eggpakkerier rundt om i Norge. 

- Vi ønsker at alle skal få en god 17. maifeiring med nok egg. Vi må imidlertid si i fra når vi opplever et tilbud fra regjeringa som tar midler fra mange små og mellomstore familiebruk over hele landet, og gir til få store bruk i sentrale strøk. Det gir en utvikling som endrer det Norge vi kjenner. Det gir heller ikke økt matproduksjon på norske ressurser, sier Bjørke. 

- Det har vært aksjoner i alle kommuner siden vi brøt jordbruksforhandlingene, og der har bøndene møtt støtte og sympati fra folk. Mange er opptatt av å sikre et landbruk over hele landet som gir trygg, norsk kvalitetsmat, avslutter Nils T. Bjørke.

De ni eggpakkeriene hvor blokaden blir opphevet er:

  • Rias-egg, Levanger
  • Nortura Heimdal, Trondheim
  • Nilsen Hønseri, Roan
  • Toten Egg, Lena
  • Nortura, Hå
  • Jæregg, Klepp
  • Meling, Stavanger
  • Den Stolte Hane Egg (Cardinal Foods), Ski
  • Nortura, Rakkestad

Kommentarer:

Nils T. Bjørke, leder av jordbrukets forhandlingsutvalg og Norges Bondelag, telefon 90 15 06 24

Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag, telefon 951 83 787

Brita Skallerud, 2. nestleder i Norges Bondelag, telefon 92 45 77 80