– En hovedårsak til at jeg meldte meg inn i Norges Bondelag er at vi bønder som yrkesgruppe må holde sammen. Slik jeg frykter utviklinga vil gå, så blir dette mer og mer viktig, sier Knut Løvlien, sauebonde på Rena.

Knut Løvlien (33) driver garden Rostad på Rena i Østerdalen. Han tok over garden etter foreldrene for to år siden. Knut er helt fersk som medlem i Norges Bondelag. Han hadde fått forespørsler fra lokallaget i kommunen, Åmot Bondelag - og meldte seg inn i oktober. Og ikke nok med dét - på årsmøtet i Åmot Bondelag en måneds tid etterpå ble han endatil valgt inn i styret.

Du kan leser mer om Knut Løvlien og flere Bondelagsmedlemmer under Medlemsportrettet.