Mange som skal til fjells i sommer, treffer på geiter eller kyr, eller de går innom ei seter. - Seterdrift er ikke bare en idyllisk del av fjellferien, men en aktiv del av norsk landbruk, sier Bjørn Gimming, som er første nestleder i Norges Bondelag.

Hver sommer tar bønder med seg buskapen til fjells, og flytter inn på setra i et par måneder. Seterdrift har lange tradisjoner i fjellstrøka i Norge, og det å få brukt ressursene i utmarka utgjør en viktig brikke i den totale gårdsdrifta. I år er det i underkant av tusen setre som er i drift, med kyr eller geiter.

På torsdag kan du bli bedre kjent med livet på setra, når noen av seterbrukerne sender direkte på Norges Bondelags facebook. Du kan bli med budeia på morgenmelking av ku ved Vinstervann, dra til besøkssetra Dravlansetra i Snåsa på formiddagen. Du kan også få med deg hva som skjer når melkebilen kommer til Alvdal, og kveldsmelkinga av geiter i Undredal i Sogn. På Instagram kan du følge budeia på en geitestøl i Hallingdal gjennom dagen. 

- Gjennom BondeTV ønsker vi å invitere folk tettere på gårdsdrifta, og i dette tilfellet seterdrifta, sier Bjørn Gimming.

BondeTV fra setra er den femte runden med BondeTV på sosiale medier det siste året. Vi har invitert følgerne inn i fjøset for å se et uredigert bilde av hvordan dyra har det på gården.

Har du seter? Send direkte eller del filmer/bilder på sosiale medier fra livet på setra, merket med #BondeTV. Har du ikke seter? Del filmer eller innlegg fra Bondelaget eller seterbrukere.

Fra Ellingstølen i Ål, Hallingdal. Foto: Vidar Kolbjørnsgard.