Bli med på #felfienor

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Nå har også norske bønder blitt med på felfie-trenden.


Norske bønder viser hvem som produserer maten med #felfienor.

”Farmers selfie” startet som en trend i USA og Storbritannia, der bønder tok landbruksbilder av seg selv og la ut på sosiale medier. Bakgrunnen for ”Felfie” er ”Selfie”, som betyr et bilde som en tar av seg selv og poster på sosiale medier.

Norges Bondelag har fornorsket uttrykket ”Felfie” til ”Felfienor”, og mange norske bønder har kastet seg på.

- Jeg synes det er helt fantastisk at så mange har kastet seg på så kort tid. Det tok virkelig av på bare noen timer, sier ass.kommunikasjonssjef, Ragna Kronstad, som er ansvarlig for sosiale medier i Bondelaget.

Viser hvem som lager maten

Hun oppfordrer alle til å ta en #felfienor og laste opp på den sosiale bildetjenesten Instagram.

Også de som ikke er brukere av det sosiale bildenettstedet kan klikke linken bare for å se på alle de flotte bøndene som er stolte av yrket sitt.

- Dette ble spontant en fin omdømme-kampanje for norsk mat og landbruk!, sier Ragna Kronstad. Hun vil se bønder i alle aldre og fra alle produksjoner.

- Vi vil vise hvem som lager maten i Norge. Merk bildet med #felfienor! Og fortell litt om både sted og produksjon!


Her har Kronstad selv tatt en felfienor. Bak henne står ei ku som dessverre denne dagen må vente på inseminør fremfor å være med de andre ut på beite.

Om du ikke er på Instagram eller Twitter, men likevel vil være med, send inn din felfienor til infopost@bondelaget.no. Vi poster noen favoritter. Vær kreativ!

Se de stolte bøndene her

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere