Dette er den første samlinga av to i rekken. Tema denne gang blir dagtilbud for personer med demens, tilbud innen psykisk helse og rus, tverrfaglig arbeid og glimt fra ulike IPT-gårder.

Samlinga arrangeres av Norges Bondelag i et samarbeid med IPT Norge SA. 

Meld deg på her innen 10. sept. 
Prisen er 2900 kr per person, og inkluderer mat og overnatting. 

På programmet står glant annet Hege Lunde Aae fra statsforvalteren i Oslo og Viken, som forteller om IPT-løftet 2, om demensomsorg på gård, hva gjør løftet, og hvordan kan resultatene bli til nytte for hele landet. Demensfaglig rådgiver ved Nasjonalsenter for folkehelsen Kari-Anne Baarlid forteller om gode dager med mening. Deltakerne får også høre nytt fra forskning  om bonden som tilbyder av demensomsorg på gård fra Berit Logstein ved Ruralis.  Les fullstendig program her.