Bli med og dyrk Norge

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård.

bondevenn.no kan du lage ditt eget andelslag og hjelpe en bonde med å løse utfordringer han møter på gården fra nå og til september.

- Med denne konkurransen gir vi folk et innblikk i bondens hverdag og alt arbeidet som skal til for å kunne tilby trygg, sunn og naturlig mat som forbrukerne vil ha, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, som legger til at norsk kortreist mat har sterk støtte blant folk flest.

Befolkningen øker, og landets bønder vil produsere mer mat for å dekke etterspørselen.

- Norsk mat er samtidig et verdivalg. Vi vil bruke ressursene som er spredt over hele landet og gi folk sunn, kortreist mat hvor vi kjenner matens opprinnelse, sier Bjørke.

 

Hjelp bonden med hans utfordringer

”Du er bedt på grillfest. I dag og i morgen er det fint vær, deretter ventes flere dager med regn. Skal du gå på grillfesten eller tilbringe lørdagskvelden på traktoren for å berge graset som skal bli vinterens fôr til dyra?”

 

”Fjøset er gammelt og utdatert. Det tekniske utstyret trenger stadige reparasjoner. Skal du fortsette med det gamle, eller investere 4 millioner kroner i nytt, større og moderne fjøs?”

 

Dette er eksempler på utfordringer som deltakerne i konkurransen blir stilt overfor. Sammen med inntil fire venner kan du gi bonden råd.

I alt seks gårder med ulik drift er med i konkurransen. Disse er:

  • Tor Erling Gransæther på Eplegården, Hurum, Buskerud
  • Frøydis Haugen, melkebonde på Trudvang, Lindås, Hordaland
  • Bjørn Gimming, korn- og storfebonde i Halden, Østfold
  • Thor Johannes Rogneby, potet- gris og kornbonde på Toten, Oppland
  • Tone Rubach, sauebonde på Grytøy, Troms
  • Petter Simonsen, økokornbonde i Høland, Akershus

Thor Johannes Rogneby på Toten er en av andelslagsbøndene.

 

 

Bli en bondevenn!

Konkurransen Andelslaget foregår på bondevenn.no, og vinneren får selvsagt et gårdsopphold i premie, hos en av Hanens medlemmer. På nettsiden bondevenn.no kan også alle som er glad i norsk mat skrive sin egen plakat. Nettsiden har også samlet en rekke fakta og statistikk om norsk matproduksjon. Samtidig kan du se bilder av bondevenner som er utnevnt av lokale bondelag over hele landet. Dette er eksempelvis personer som bidrar til å løfte frem matproduksjon og landbrukets betydning for det norske samfunnet.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Nils T. Bjørke, leder, tlf 90150624
Ragna Kronstad, kommunikasjonssjef, tlf 93497425

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere