Bli med og dyrk Norge

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag inviterer nå alle til å bli med og drive en gård.

bondevenn.no kan du lage ditt eget andelslag og hjelpe en bonde med å løse utfordringer han møter på gården fra nå og til september.

- Med denne konkurransen gir vi folk et innblikk i bondens hverdag og alt arbeidet som skal til for å kunne tilby trygg, sunn og naturlig mat som forbrukerne vil ha, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag, som legger til at norsk kortreist mat har sterk støtte blant folk flest.

Befolkningen øker, og landets bønder vil produsere mer mat for å dekke etterspørselen.

- Norsk mat er samtidig et verdivalg. Vi vil bruke ressursene som er spredt over hele landet og gi folk sunn, kortreist mat hvor vi kjenner matens opprinnelse, sier Bjørke.

 

Hjelp bonden med hans utfordringer

”Du er bedt på grillfest. I dag og i morgen er det fint vær, deretter ventes flere dager med regn. Skal du gå på grillfesten eller tilbringe lørdagskvelden på traktoren for å berge graset som skal bli vinterens fôr til dyra?”

 

”Fjøset er gammelt og utdatert. Det tekniske utstyret trenger stadige reparasjoner. Skal du fortsette med det gamle, eller investere 4 millioner kroner i nytt, større og moderne fjøs?”

 

Dette er eksempler på utfordringer som deltakerne i konkurransen blir stilt overfor. Sammen med inntil fire venner kan du gi bonden råd.

I alt seks gårder med ulik drift er med i konkurransen. Disse er:

  • Tor Erling Gransæther på Eplegården, Hurum, Buskerud
  • Frøydis Haugen, melkebonde på Trudvang, Lindås, Hordaland
  • Bjørn Gimming, korn- og storfebonde i Halden, Østfold
  • Thor Johannes Rogneby, potet- gris og kornbonde på Toten, Oppland
  • Tone Rubach, sauebonde på Grytøy, Troms
  • Petter Simonsen, økokornbonde i Høland, Akershus

Thor Johannes Rogneby på Toten er en av andelslagsbøndene.

 

 

Bli en bondevenn!

Konkurransen Andelslaget foregår på bondevenn.no, og vinneren får selvsagt et gårdsopphold i premie, hos en av Hanens medlemmer. På nettsiden bondevenn.no kan også alle som er glad i norsk mat skrive sin egen plakat. Nettsiden har også samlet en rekke fakta og statistikk om norsk matproduksjon. Samtidig kan du se bilder av bondevenner som er utnevnt av lokale bondelag over hele landet. Dette er eksempelvis personer som bidrar til å løfte frem matproduksjon og landbrukets betydning for det norske samfunnet.

 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Nils T. Bjørke, leder, tlf 90150624
Ragna Kronstad, kommunikasjonssjef, tlf 93497425

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere