Innstillingen fra valgnemnda er klar, og valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag som gjennomføres digitalt 9. og 10. juni.

Leder for valgnemnda, Anne Kristine Rossebø, er glad for at Bjørn Gimming stiller seg til disposisjon som lederkandidat.

- Bjørn Gimming har kvalifikasjoner som gjør ham godt skikket til å lede organisasjonen i en krevende tid, sier Anne Kristine Rossebø. - Han er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv på alle nivå, og med god kjennskap til jordbruksforhandlingene. Bjørn er analytisk, grundig og dyktig i det politiske arbeidet, og har et stort nettverk. Etter et mangeårig arbeid med klima og miljø, har Bjørn god erfaring på fagområder som er særdeles viktige for norsk landbruk framover.

Gimming har også hatt ansvar for bondelaget sitt internasjonale arbeid i flere år og har gjennom det ervervet viktig kunnskap. – Bjørn Gimming vil, sammen med et kompetent styre, arbeide målrettet for bondens inntekt og norsk matproduksjon, understreker Rossebø.

Bjørn Gimming er bonde på Idd i Østfold der han driver med korn, storfe og skog. Han er gift og har to barn. Gimming har vært engasjert i lokallagsarbeid i Idd bondelag, vært fylkesleder i Østfold Bondelag, styremedlem i Norges Bondelag og er 1. nestleder siden 2016. 

Tidligere i år meldte Lars Petter Bartnes at han ikke tok gjenvalg, og valgnemnda takker for stor innsats for Norges Bondelag.

Et styre for framtida

Som ny 1. nestleder innstilles nåværende 1.varamedlem Egil Chr. Hoen fra Hokksund, Buskerud. Produksjonene er korn, proteinvekster, gris, storfe og skog. Bodhild Fjelltveit er innstilt på gjenvalg som 2. nestleder. På gården Fjelltveit i Bergen kommune er produksjonene sau og grovfôr.

- Valgnemnda har vært opptatt av å sette sammen et styre for framtida. De tillitsvalgte i styret skal ha utpregede evner til langsiktig strategisk tenkning, ha solid markedsforståelse og stille aktuelle spørsmål samt komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Anne Kristine Rossebø, leder av valgnemnda. – Styret skal jobbe for framtida til bonden over hele landet.

- I tillegg har positivt engasjement og evne til kommunikasjon, også utover egne rekker vært sentralt, fortsetter Rossebø, som understreker at glede, glød og begeistring er viktig for arbeidet i Norges Bondelag!

Ved siden av personlige kvalifikasjoner og egenskaper er det tatt hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser.

Gjenvalg av styremedlemmer på valg

Valgnemnda innstiller på gjenvalg for 2 år av de fire styremedlemmene som er på valg. Det er Erling Aas-Eng fra Innlandet, Arthur Salte fra Rogaland, Solveig Bratteng Rønning fra Nordland (representerer Tine) og Merete Sund, fra Nordland (representerer Nortura).

Vararepresentanter

Valgnemnda innstiller Thorleif Müller, Vestfold som nytt 1.varamedlem og da som fast møtende i styret. Som nytt 2.varamedlem innstilles Peder Nernæs fra Vestland og gjenvalg på Ragnhild Duserud, Østfold som 3.vara.

Ordfører og leder for valgnemnd

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ordfører Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold/Telemark og varaordfører Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag.

Lars Hallvard Wetterstad, Buskerud er innstilt som leder av valgnemnda.  

Kontaktperson:

Leder av valgnemnda, Anne Kristine Rossebø, telefon 47630073