Betryggende at Stortingets rovdyrforlik følges opp

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Rovviltnemndene åpner for uttak av 24 ulv i ulvesonen på Østlandet. – Vedtaket ivaretar mulighet for matproduksjon i utmarka, og er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Foto: Statens Naturoppsyn

Stortingets rovdyrforlik er at det skal være 4-6 årlige ulveynglinger i Norge, nå er antallet oppe i 9 ynglinger. Dette er bakgrunnen for at rovviltnemdene åpner for lisensjakt i januar. I dag ble det åpnet for uttak av 24 ulv med tilhold inne i ulvesona.

- Dagens vedtak er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik.  Situasjonen for mange sauebønder har vært svært tøff, det er derfor betryggende å se at rovviltnemdene nå følger opp nasjonale vedtak, sier Frogner.

Han viser til at mye ulv i ulvesona fører til økt fare for at ulven går inn i beiteprioriterte områder og gjør stor skade.

- I beiteområdet Rendalen ble 30 prosent av sauene tatt av rovdyr i sommer, blant annet av ulv som kom fra ulvesona. Da fellingstillatelsen omsider ble gitt var det for sent. Dagens vedtak er nødvendig for å forebygge slike tragiske hendelser, sier Frogner.

Frogner erfarer at mange bønder kvier seg for å sende sau ut på beite, og viser til at kun 1/3 av utmarksressursene i Hedmark brukes til matproduksjon i dag. – Sauen klarer å danne utmarksressursene våre om til mat, det er både ekstremt ressurseffektivt og veldig miljøvennlig. Men i Hedmark ser vi at mye av utmarka blir liggende brakk på grunn av frykt for rovdyr, sier Frogner.

For mer informasjon, kontakt: Einar Frogner, styremedlem i Bondelaget: 976 96 163

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere