Betryggende at Stortingets rovdyrforlik følges opp

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Rovviltnemndene åpner for uttak av 24 ulv i ulvesonen på Østlandet. – Vedtaket ivaretar mulighet for matproduksjon i utmarka, og er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Foto: Statens Naturoppsyn

Stortingets rovdyrforlik er at det skal være 4-6 årlige ulveynglinger i Norge, nå er antallet oppe i 9 ynglinger. Dette er bakgrunnen for at rovviltnemdene åpner for lisensjakt i januar. I dag ble det åpnet for uttak av 24 ulv med tilhold inne i ulvesona.

- Dagens vedtak er en naturlig oppfølging av Stortingets rovdyrforlik.  Situasjonen for mange sauebønder har vært svært tøff, det er derfor betryggende å se at rovviltnemdene nå følger opp nasjonale vedtak, sier Frogner.

Han viser til at mye ulv i ulvesona fører til økt fare for at ulven går inn i beiteprioriterte områder og gjør stor skade.

- I beiteområdet Rendalen ble 30 prosent av sauene tatt av rovdyr i sommer, blant annet av ulv som kom fra ulvesona. Da fellingstillatelsen omsider ble gitt var det for sent. Dagens vedtak er nødvendig for å forebygge slike tragiske hendelser, sier Frogner.

Frogner erfarer at mange bønder kvier seg for å sende sau ut på beite, og viser til at kun 1/3 av utmarksressursene i Hedmark brukes til matproduksjon i dag. – Sauen klarer å danne utmarksressursene våre om til mat, det er både ekstremt ressurseffektivt og veldig miljøvennlig. Men i Hedmark ser vi at mye av utmarka blir liggende brakk på grunn av frykt for rovdyr, sier Frogner.

For mer informasjon, kontakt: Einar Frogner, styremedlem i Bondelaget: 976 96 163

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere