Betre kornavling enn frykta

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Større avlingar, men kornarealet går framleis ned, viser siste prognose for tilgang og forbruk av korn.

Tilgangen på norsk korn og proteinvekstar er 124.000 tonn større enn det prognosane frå august viste. Det kjem fram av dei oppdaterte prognosane for tilgangen og forbruket av korn i sesongem 2015/2016, som Norske Felleskjøp la fram i går.

Sjølv om dei samla avlingane er større enn ved forrige prognose,er matandelen noko endra. Ifølgje prognosen er matandelen på kveite stigande og ligg no på 24 prosent, mens matandelen i rug har falle dei siste vekene og ligg no på 65 prosent.

Ifølgje Norske Felleskjøp er om lag 25 prosent av kornet framleis utreska.

Når det gjeld arealbruk går kornarealet framleis ned, men ikkje så mykje som det har gjort dei siste åra.

Det er rapportar om avlingsutsikter frå regionkontora til Norsk Landbruksrådgiving og arealtal frå Landbruksdirektoratet som ligg til grunn for prognosen.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere