- Best både for bønder og forbrukerne

Publisert 13.02.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter Konkurransetilsynets stans av innkjøpssamarbeid i dagligvarebransjen.

Torsdag ble det klart at Konkurransetilsynet varsler stans av innkjøpsavtalen mellom ICA og NorgesGruppen. Tilsynet mener avtalen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. I fjor hadde NorgesGruppen en markedsandel på 38,5 prosent mens ICA hadde 12,3.

- Avgjørelsen fra Konkurransetilsynet virker veloverveid. Den vil hindre ytterligere maktkonsentrasjon i dagligvaresektoren, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I tillegg til at ICA og NorgesGruppen varslet en innkjøpsavtale sommeren 2013 inngikk også Coop Norge og Rema 1000 om å opprette et felles innkjøpsselskap Core.

- Samarbeidsavtalen, sammen med det varslede samarbeidet mellom Coop Norge og Rema 1000, ville i realiteten gitt oss kun to dagligvarekjeder som skulle bestemme alt innkjøp i Norge. Det ville ikke være sunt for den langsiktige konkurransen og maktbalansen i verdikjeden for mat. Som Konkurransetilsynet peker på, ville en slik avtale kunne gjøre det mulig å utnytte markedsmakt og dermed svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene, sier Per Skorge.

Han påpeker at det er viktig for bonden å ha en velfungerende verdikjede for mat for å få sine varer ut til forbrukeren. Forbrukerrådet uttaler også at med kun to aktører på innkjøpssiden blir norske forbrukere fort sittende igjen med høyere priser, dårligere utvalg og lavere kvalitet. Også Dagligvareleverandørenes forening (DLF) er tilfredse med Konkurransetilsynets vurderinger

- Vi håper ICA forblir i det norske markedet som en selvstendig aktør. Det vil være positivt for mangfoldet og konkurransen i verdikjeden for mat, noe som gavner både våre bønder og forbrukere, sier Skorge.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere