- Best både for bønder og forbrukerne

Publisert 13.02.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag støtter Konkurransetilsynets stans av innkjøpssamarbeid i dagligvarebransjen.

Torsdag ble det klart at Konkurransetilsynet varsler stans av innkjøpsavtalen mellom ICA og NorgesGruppen. Tilsynet mener avtalen vil svekke konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. I fjor hadde NorgesGruppen en markedsandel på 38,5 prosent mens ICA hadde 12,3.

- Avgjørelsen fra Konkurransetilsynet virker veloverveid. Den vil hindre ytterligere maktkonsentrasjon i dagligvaresektoren, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

I tillegg til at ICA og NorgesGruppen varslet en innkjøpsavtale sommeren 2013 inngikk også Coop Norge og Rema 1000 om å opprette et felles innkjøpsselskap Core.

- Samarbeidsavtalen, sammen med det varslede samarbeidet mellom Coop Norge og Rema 1000, ville i realiteten gitt oss kun to dagligvarekjeder som skulle bestemme alt innkjøp i Norge. Det ville ikke være sunt for den langsiktige konkurransen og maktbalansen i verdikjeden for mat. Som Konkurransetilsynet peker på, ville en slik avtale kunne gjøre det mulig å utnytte markedsmakt og dermed svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene, sier Per Skorge.

Han påpeker at det er viktig for bonden å ha en velfungerende verdikjede for mat for å få sine varer ut til forbrukeren. Forbrukerrådet uttaler også at med kun to aktører på innkjøpssiden blir norske forbrukere fort sittende igjen med høyere priser, dårligere utvalg og lavere kvalitet. Også Dagligvareleverandørenes forening (DLF) er tilfredse med Konkurransetilsynets vurderinger

- Vi håper ICA forblir i det norske markedet som en selvstendig aktør. Det vil være positivt for mangfoldet og konkurransen i verdikjeden for mat, noe som gavner både våre bønder og forbrukere, sier Skorge.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere