Besøk oss på Agroteknikk

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er selvsagt på plass på den store landbruksmessa Agroteknikk på Lillestrøm i helga.

Næringspolitisk sjef i Norges Bondelag Arild Bustnes er på plass på Bondelagsstanden. Alle foto: Astrid Solberg.

Norges Bondelag har stand sammen med Gjensidige, Nortura, Landkreditt og Daldata i hall D.

- Vi er på Agroteknikk for å snakke med bønder, med medlemmer og potensielle medlemmer, sier organisasjonssjef Astrid Solberg, og forteller at Bondelaget særlig ønsker å komme i kontakt med ungdom. - På messa er det mye landbruksinteressert ungdom og elever fra naturbruksskoler. Vi vil gjøre Bondelaget synlig for dem, og at det skal være attraktivt å bli medlem, sier Solberg. To timer etter åpningen, har de allerede vervet ti nye bondelagsmedlemmer.

På bondelagsstanden kan du få kjøpt t-skjorter, gensere og andre effekter med BONDE på.

Kompetent mannskap

Tillitsvalgte og ansatte med bred kompetanse er til enhver tid på plass på bondelagsstanden. - Vi har satt sammen mannskapet slik at besøkende skal få svar på det de lurer på, og gi tilbakemeldinger på bondelagets jobb, sier Solberg. Bondelagsadvokat Erlend Stabell Daling er på standen torsdag, fredag og lørdag.

Brita Skallerud. I dag torsdag er 2. nestleder Brita Skallerud og fylkeslederne Egil Chr Hoen (Buskerud) og Erling Aas-Eng (Hedmark) på plass.

Fredag kan du treffe bondelagsleder Lars Petter Bartnes, styremedlem Birte Usland, Erling Aas-Eng (Hedmark) og Sigurd Enger (Akershus).

Lørdag treffes også Bartnes, i tillegg til 1. nestleder Kristin Ianssen, Aslak Snarteland (Telemark) og Trond Ellingsbø (Oppland).

Søndag er generalsekretær Per Skorge på plass sammen med Aslak Snarteland (Telemark) og Martha Mjølnerød (Østfold).

Agroteknikk er Norges største landbruksutstilling med nær 40 000 m2 utstillingsplass i Norges Varemesse på Lillestrøm. Messa arrangeres hvert tredje år, og den samler bønder, landbruksinteresserte, landbruksmaskinimportører og norske produsenter, forhandlere og selgere, landbruksungdom, landbruksskoler, rådgivere, organisasjoner, landbrukspresse og politikere. Det forventes 30 000 besøkende i løpet av de fire dagene messa pågår.

 

 

Gunn Mari Galleberg selger t-skjorter.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere