Næringspolitisk sjef i Norges Bondelag Arild Bustnes er på plass på Bondelagsstanden. Alle foto: Astrid Solberg.

Norges Bondelag har stand sammen med Gjensidige, Nortura, Landkreditt og Daldata i hall D.

- Vi er på Agroteknikk for å snakke med bønder, med medlemmer og potensielle medlemmer, sier organisasjonssjef Astrid Solberg, og forteller at Bondelaget særlig ønsker å komme i kontakt med ungdom. - På messa er det mye landbruksinteressert ungdom og elever fra naturbruksskoler. Vi vil gjøre Bondelaget synlig for dem, og at det skal være attraktivt å bli medlem, sier Solberg. To timer etter åpningen, har de allerede vervet ti nye bondelagsmedlemmer.

På bondelagsstanden kan du få kjøpt t-skjorter, gensere og andre effekter med BONDE på.

Kompetent mannskap

Tillitsvalgte og ansatte med bred kompetanse er til enhver tid på plass på bondelagsstanden. - Vi har satt sammen mannskapet slik at besøkende skal få svar på det de lurer på, og gi tilbakemeldinger på bondelagets jobb, sier Solberg. Bondelagsadvokat Erlend Stabell Daling er på standen torsdag, fredag og lørdag.

Brita Skallerud. I dag torsdag er 2. nestleder Brita Skallerud og fylkeslederne Egil Chr Hoen (Buskerud) og Erling Aas-Eng (Hedmark) på plass.

Fredag kan du treffe bondelagsleder Lars Petter Bartnes, styremedlem Birte Usland, Erling Aas-Eng (Hedmark) og Sigurd Enger (Akershus).

Lørdag treffes også Bartnes, i tillegg til 1. nestleder Kristin Ianssen, Aslak Snarteland (Telemark) og Trond Ellingsbø (Oppland).

Søndag er generalsekretær Per Skorge på plass sammen med Aslak Snarteland (Telemark) og Martha Mjølnerød (Østfold).

Agroteknikk er Norges største landbruksutstilling med nær 40 000 m2 utstillingsplass i Norges Varemesse på Lillestrøm. Messa arrangeres hvert tredje år, og den samler bønder, landbruksinteresserte, landbruksmaskinimportører og norske produsenter, forhandlere og selgere, landbruksungdom, landbruksskoler, rådgivere, organisasjoner, landbrukspresse og politikere. Det forventes 30 000 besøkende i løpet av de fire dagene messa pågår.

 

 

Gunn Mari Galleberg selger t-skjorter.