Beredskap unødvendig?

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Høyres Gunnar Gundersen sin kommentar om at vi ikke har behov for beredskapslager (NTB 11.03) minner fornøyelig nok om den svenske bedehussangen ”Jag har kasta alla mine sorger bakom min rygg, och jag ser dom inte mer…”.

Uten større refleksjon henviser han til at det har jo gått bra siden krigen. Begrepet beredskap mister faktisk noe av innholdet når det argumenteres på denne måten, det er å lukke øynene for realitetene. De fleste tegner forsikring, i tilfelle noe skulle skje. Nødvendig dekning og prisen bedømmes da som kjent ut fra risiko. Men, heldigvis – mye har gått bra, nettopp fordi vi har vært forberedt, virkemidler og et sett med tiltak er møysommelig bygd opp. Systemene er der, fordi de har en hensikt. 

 

Les mer hva 1. nestleder Kristin Ianssen og  politisk rådgiver Harald Velsand, politisk rådgiver i Norges Bondelag. skriver om uttalelsen til den sentrale Høyre-politikeren i bloggen vår.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere