Ber svinebønder rydde opp

Publisert 04.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Kristin Ianssen i Bondelaget forventer at de ansvarlige rydder opp etter at myndighetene fant alvorlige brudd på dyrevelferdsloven hos en av landets største svinebønder.

I februar i år gjennomførte Mattilsynet inspeksjoner hos en av landets største svineprodusenter i Østfold. Inspeksjonene ble gjennomført på bakgrunn av en bekymringsmelding.

I rapporten kommer det fram at av mange av Eeks purker var fastspente uten lovlig grunn, mens flere purker ikke fikk dekket sitt fôrbehov. Flere av grisene hadde sår og en pattegris gikk rundt med et gammelt, stor og dypt sår.

Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag. Foto: Hildegunn GjengedalSaken er omtalt i Nationen, VG og mange regionale aviser.

Glad for tilsyn

Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag, er selv svineprodusent i Østfold og tidligere leder i griseprodusentenes egen organisasjon, Norsvin. Hun har fulgt driften av den omtalte svinegården i mange år og er veldig glad for Mattilsynets tilsyn av gården.

- Når de finner så graverende brudd på dyrevelferden forventer jeg at både Mattilsynet og svineprodusenten tar konsekvensene av det. Dette er ikke første gangen tilsynet finner ting å sette fingeren på, sier Ianssen til Nationen.

- Likhet for loven

Bonden har selv hevdet at grunnen til at grisene fikk så lite plass var manglende tillatelse til å bygge ut, som han nå har fått etter flere runder i rettsystemet. Ianssen påpeker at det argumentet ikke holder vann.

- Andre bønder driver også i gamle fjøs, men lar det ikke gå ut over dyrevelferden. De bruker penger på å ivareta dyrevelferden og følger regelverket. Det skal være likhet for loven, sier Ianssen.

Bekymret for omdømmet

Ianssen er bekymret for at dette kan ødelegge for omdømmet til norske svinebønder.

- Hvordan kan folk vite at jeg driver annerledes når de leser om Mørk Eek i avisen? Fortrinnet med norsk matproduksjon er at vi har en bedre dyrevelferd enn utenlandske produsenter. Det må alle norske bønder følge opp

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere