I februar i år gjennomførte Mattilsynet inspeksjoner hos en av landets største svineprodusenter i Østfold. Inspeksjonene ble gjennomført på bakgrunn av en bekymringsmelding.

I rapporten kommer det fram at av mange av Eeks purker var fastspente uten lovlig grunn, mens flere purker ikke fikk dekket sitt fôrbehov. Flere av grisene hadde sår og en pattegris gikk rundt med et gammelt, stor og dypt sår.

Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag. Foto: Hildegunn GjengedalSaken er omtalt i Nationen, VG og mange regionale aviser.

Glad for tilsyn

Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag, er selv svineprodusent i Østfold og tidligere leder i griseprodusentenes egen organisasjon, Norsvin. Hun har fulgt driften av den omtalte svinegården i mange år og er veldig glad for Mattilsynets tilsyn av gården.

- Når de finner så graverende brudd på dyrevelferden forventer jeg at både Mattilsynet og svineprodusenten tar konsekvensene av det. Dette er ikke første gangen tilsynet finner ting å sette fingeren på, sier Ianssen til Nationen.

- Likhet for loven

Bonden har selv hevdet at grunnen til at grisene fikk så lite plass var manglende tillatelse til å bygge ut, som han nå har fått etter flere runder i rettsystemet. Ianssen påpeker at det argumentet ikke holder vann.

- Andre bønder driver også i gamle fjøs, men lar det ikke gå ut over dyrevelferden. De bruker penger på å ivareta dyrevelferden og følger regelverket. Det skal være likhet for loven, sier Ianssen.

Bekymret for omdømmet

Ianssen er bekymret for at dette kan ødelegge for omdømmet til norske svinebønder.

- Hvordan kan folk vite at jeg driver annerledes når de leser om Mørk Eek i avisen? Fortrinnet med norsk matproduksjon er at vi har en bedre dyrevelferd enn utenlandske produsenter. Det må alle norske bønder følge opp