Ber Stortinget vise ambisjon på vegne av matjorda

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Mens regjeringen vil fortsette som i dag, foreslår Bondelaget å redusere omdisponeringen av matjord med 75 prosent på 10 år.

2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud sammen med næringspolitisk sjef, Arild Bustnes, før høringen på Stortinget.

Stortinget har bedt regjeringa om å utarbeide en strategi for hvordan vern av matjorda i Norge kan styrkes. Før sommeren kom svaret. Regjeringa ønsker å videreføre dagens mål om å begrense omdisponering av jord til andre formål enn matproduksjon til 6000 dekar hvert år. I dag var strategien gjenstand for høring i Stortingets næringskomitè. 

- Dette er en strategi uten ambisjon. Gjennom økt fokus på jordvern og en aktiv politikk har vi klart å nå dagens mål, og i hvert av de to siste årene har det blitt omdisponert mindre enn 6000 dekar. Derfor legger regjeringa i realiteten her opp til at omdisponeringa skal øke. Det mener vi er et svært dårlig svar på bestillingen fra Stortinget, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

- Vern av matjord handler om Norges mulighet til å produsere sin egen mat, både i dag og i framtida. Det er noe som angår oss alle. Vi forventer at Stortinget nå tar ansvar på våre vegne og sikrer en mer ambisiøs plan for framtidens jordvern enn det regjeringa klarte å komme opp med.  

Vil ha dobbel halvering

Bondelaget mener Stortinget bør gå inn for en halvering av dagens mål fram mot 2020 og en ytterligere halvering fram mot 2025. Innen 2025 vil den årlige omdisponeringen av matjord da måtte begrenses til maksimalt 1500 dekar. De årlige behovene til samferdsel har myndighetene beregnet til mellom 750 og 1000 dekar matjord.

- Det er matjord som i dag blir omdisponert til nye boliger og næringsbygg som må prioriteres først. Dette er svært sjelden prosjekter som har nasjonal interesse og hvor det gjøres for lite i dag for å finne alternative arealer. Det finnes også muligheter for å finne bedre trasèer for vei og jernbane. I dag ser vi at traseene legges i tunnel under by og tettsteder.  Dette er det mulig å gjøre også under verdifulle jordsbruksområder, forklarer Skallerud. 

Sidestille forurensing og nedbygging

Komitèleder Geir Pollestad (Sp) og Pål Farstad (V) fikk overrakt ei "framtidskake" fra Natur Ungdom. Ingrediensene var grus og asfalt.

Videre mener Bondelaget at det er på høy tid å styrke matjordas juridiske vern. Alternativer kan være å gjøre innstramminger i jordloven eller å legge inn en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven som regulerer matjorda på samme måte som strandsonen. Samtidig bør det opprettes en ny lov etter modell av forurensingsloven. 

- Sammenlignet med mange andre land har vi lite jord å produsere mat på, og hovedregelen for framtida må derfor være at jorda ikke skal brukes til andre formål. På samme måte som forurensning bør bare sterke samfunnsmessige interesser være grunnlag for unntak. I slike tilfeller må det gjøres grundige utredninger av hvilke løsninger som tar minst matjord, og det må nydyrkes det dobbelte av det som går tapt, mener Skallerud.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere