Ber rovdyrministeren om møte

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Næringa starter forberedelsene av beitesesongen 2016.

Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes da Helgesen besøkte representantskapet i Norges Bondelag i fjor. Nå har Helgesen fått ansvar for rovviltforvaltning, og Bartnes ønsker et nytt møte.

I et felles brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen, ber Norges Bondelag og de andre fagorganisasjonene om et møte med statsråden. Helgesen er ikke ukjent med landbruk etter å ha vært Europaminister i to år og leda artikkel 19-forhandlingene  med EU, men han har aldri møtt representantene for næringa i sin nåværende jobb.

I brevet ber leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sammen med lederne for Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og småbrukarlag om et møte for å diskutere erstatningsoppgjøret for husdyr drept eller skadet av rovvilt, forvaltning av kongeørn og uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen 2016.

- Det slippes årlig om lag 1,9 mill sau og lam og 225 000 storfe på utmarksbeite i Norge. Disse husdyrene høster like mye fôrressurser i utmarka som det man ville måtte bruke 10 % av Norges fulldyrkede grasareal for å produsere. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet, heter det i brevet som er underskrevet lederen av de tre organisasjonene.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere